Kaplička Panny Marie u Bácovic

V polích nedaleko Bácovic u Pelhřimova stojí pod velkým dubem mala kaplička. Ke kapličce jsme se poprvé dostali někdy kolem roku 2000, kdy měla čerstvě opravenou střechu a venkovní fasádu. Zdálo se, že vše je na dobré cestě a vnitřní fasáda a dveře budou opraveny během krátké doby. Kaplička však zůstala zapomenuta a na opravy již nedošlo.

Když jsem se ke kapličce vrátil v zimě v roce 2014, byl jsem překvapen, že stav se nijak k lepšímu nezměnil. Poškozené dveře a za nimi poškozené vnitřní omítky a vyrabované vybavení. Zde se k modlitbě asi dlouho nikdo nezastavil.... A nejen to, kapličku pozvolna pohlcovalo několik bezových keřů. Takto to nešlo dál nechat. Stačila dvě odpoledne a kapličku se nám podařilo zbavit bezového nadělení a alespoň vyčistit vnitřní prostor. Během října 2015 byla obnovena vnitřní omítka a vymalováno.  Na svátek sv. Kateřiny jsme osadili nové dveře a pověsili svaté obrázky. Tím hlavním obrázkem je Panna Marie, které chceme kapličku zasvětit.  V  roce 2016 jsme ke kapličceí umístili i nový křížek. Naše péče pokračuje i v roce 2024.

Obnova kapličky se mohla uskutečnit díky podpoře pana Jana Dokulila. Děkujeme.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaplička Nejsvětější Trojice u Hněvkovic

Za Hněvkovicemi u Humpolce je u silnice na Kletečnou kaplička Nejsvětější Trojice. Tam prý jednou byla svedena bitva. Na památku vítězství chtěli postavit na tom místě kostel a také začali stavět. Avšak co ve dne postavili, v noci se ztratilo. Stavěli celý týden a všechno se ztratilo. Pojednou přišla zpráva ze sousedních Jiřic, že tam někdo v noci staví kostel. Občané usoudili, že tam má stát a postavili tedy kostel v Jiřicích. Když se však u Hněvkovic základy zákristie neztrácely, vystavěli tam alespoň kapličku. Současná kaplička je ale až z roku 1922, ale to neznamená, že zde před ní nemohla být jiná podobná stavba, která věkem sešlá byla znovu postavena. Kaplička byla naposled opravena Městem Humpolec někdy kolem roku 2010. Jenže do současné doby se nepodařilo najít nikoho, kdo by se o ni staral. Rozhodli jsme se to napravit. Stavebně je na tom kaplička docela dobře, jen nástěná mlaba je na tom po skoro 100 letech špatně a nesmí se na ni moc sahat. Z vybavení zůstal v kapličce jen stůl sloužící jako jednoduchý oltář. Nejdříve bylo nutné se poprat s dveřmí, které už dlouho nikdo neotvíral, vymést pavučiny a další nepořádek a umístit předměty, které do kapličky patří. I v roce 2024 o kapličku a její okolí pečujeme.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kostelík Božího Těla u Pelhřimova

Kostelík Božího Těla u Pelhřimova už vám bohužel na současných fotografiích neukážeme, protože byl zbourán už v roce 1905, ale přesto se jedná o zajímavé a dnes takřka zapomenuté místo.  Pokoušíme se jeho stav alespoň trošku zlepšit. V roce 2016 jsme místo uklidili od napadaných větví a asi po mnoha letech poprvé posekali trávu. V roce 2017 jsme kromě úklidu jeden ze soklíků osadili křížem. A v roce 2018 druhý soklík. Bohužel klidné místo v údolíčku v polích je dnes na okrajy průmyslového areálu.


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaplička v Pekle u Pelhřimova

Jedno upravené přísloví říká: "Každý dobrý skutek má být po zásluze potrestán." Nám se toto potvrdilo v projektu Andělé v pekle vyhrají. Pani majitelce zapomenuté kapličky v Pekle u Pelhřimova jsme navrhli pomoc s obnovou a na základě jejího souhlasu jsme začali hledat peníze na obnovu kapličky, která by dostala novou střechu ze štípaného šindele, nové venkovní i vnitřní omítky a nové dveře. Podařilo se nám uspět ve Fondu kulturního dědictví u Nadace VIA získat na její obnovu částku 40000,- Kč a dalších 20000,- od soukromých dárců. Podařilo se nám domluvit všechny potřebné řemeslníky a navazující aktivity (soutěžní výstavu o nejkrásnějšího anděla, svěcení opravené kapličky). Přesto jsme museli tento projekt ukončit a kapličku neobnovíme. Pani majitelka se rozhodla ukončit s náma veškerou spolupráci a my její rozhodnutí musíme respektovat. Vše bylo odvoláno, zrušeno, dotace vrácena a peníze od soukromých dárců po dohodě použijeme na opravu jiných památek. Pro záchranu této památky jsme udělali vše, co bylo v našich silách. Víc už udělat nemůžeme..... Je nám to líto. Z článku v novinách jsme se dozvěděli, že pani majitelka s náma ukončila spolupráci proto, že jsme na kapličku sháněli moc peněz a ona ji dokáže obnovit za 10 000,- Tato informace je velice zavádějící a poškozuje práci našeho sdružení i nadaci a soukromé dárce. Tyto informace si můžete ověřit: nové dřevěné dveře na zakázku cca 7 000,- střecha ze štípaného šindele cca 35 000,- omítky cca 18 000,- Nikdo z našeho sdružení nemá z oprav památek ani jednu korunu. Všichni pracujeme zdarma a odměnou je pro nás pohled na opravenou památku a radost, že se to podařilo. Tentokrát tu radost nemáme a vzalo nám to chuť pomáhat.....


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kaple s hrobkou sv. Kříže u Herálce

Tato památka patří jednoznačně k nejohroženějším stojícím církevním stavbám v Kraji Vysočina. Její záchrana by byla opravdu zázrakem.... Zachránit už se ji asi nepodaří. Rozpadávající se zdi zarůstají keře. Dá se vůbec ještě něco udělat? Vrátit místu alespoň maličko důstojnost? Vždycky se dá něco udělat. Alespoň uklidit a postavit kříž.


 
 
 
 
 
 
 

Kostelík Anděla strážce u Úsobí


 
 

Kaple u Kvasetic


 
 
 
 
 
 

Kaplička sv. Mikuláše u Pelhřimova

Kaplička sv. Mikuláše u Pelhřimova se dočkala poslední opravy v roce 2009. Po letech by už opět potřebovala údržbu.