O kapli

   kaple sv. Anny  Zrození

Poutní kapli původně zasvěcenou Proměnění Páně na hoře Tábor nechali v letech 1699-1700 postavit pelhřimovský rychtář Matěj Mauricius Kloksv. Anna kolem roku 1900otský a radní Samuel Klokotský. Proč si ke stavbě vybrali právě mírné návrší nedaleko města, a proč zde nechali kapli vystavět, není známo. Mše svaté se v kapli sloužily nejméně dvakrát ročně. Na den Nanebevstoupení Páně přicházelo tolik poutníků, že se do kaple ani nevešli. V roce 1730 je již kaple zasvěcena svaté Anně. Kapli tvoří obdélníková loď s navazujícím presbytářem (místem pro oltář) krytým křížovou klenbou. Vstoupit je možné vchody ze tří stran. Nad hlavním vchodem, byl na trámech malý kůr pro hudebníky a nad střechou jehlancová věžička pro zvonek. V interiéru se nacházely vyřezávané dubové lavice, oltář se sochou sv. Anny a po stranách obrazy sv. Petra a sv. Pavla. V roce 1788 za reforem císaře Josefa II. byla kaple prodána pelhřimovskému měšťanovi a pozdějšímu purkmistrovi Josefu Tomskému,. Jen díky tomu byla zachráněna před zničením. V devatenáctém století se ke kapli vracejí poutníci a stavba je nadále udržována v dobrém stavu.

Zapomenutíkaple sv. Anny

Po roce 1948 nemohla církev kapli udržovat a provádět potřebné opravy. Někdy kolem roku 1950 byl například zastaven traktor s dělníky směřujícími ke kapli. Následně byla rozorána přístupová polní cesta spojující kapli s městem. Místo je však nadále cílem nedělních procházek obyvatel města, ale bohužel také prvních vandalů a zlodějů. V 60.-70. letech začíná kaple chátrat. Je rozkradeno, nebo zničeno veškeré vnitřní vybavení a dokonce i část střechy. V roce 1991 nechal Městský úřad v Pelhřimově snést zbytky věžičky a střechy z bezpečnostních důvodů. Kaple zarůstá keři a stromy a mnoho lidí k ní již nepřichází.

Probuzení

Na konce 90. let 20. století tvoří kapli již jen obvodové zdi a pouze nad presbytářem je zachována cihlová klenba, kterou kryje chatrná střecha. Uvnitř i z venku a i z korun zdí vyrůstají stromy a keře. O záchraně kaple se toho mnoho namluvilo a napsalo, ale k uskutečnění žádných plánů nedošlo a stavba postupně dál chátrá.

V roce 2007 vzniklo Občanské sdružení Zelené srdce, které se mimo jiné snaží kapli zachránit. Zahájili jsme jednání s Římskokatolickou farností Pelhřimov, která je vlastníkem kaple a městem Pelhřimov, které je vlastníkem okolního pozemku a také zahájili první práce. V roce 2007 jsme odstranili náletové dřeviny z vnitřního prostoru kaple a odvezli veškeré odpadky.

V roce 2008 bylo zahájeno vyklízení kaple od suti a zeminy.

V roce 2009 bylo dokončeno vyklizení vnitřního prostoru kaple a ve spolupráci s městem Pelhřimov odstraněny z okolí kaple náletové dřeviny a stromy poškozující zdivo. Na svátek sv. Anny 22. července 2009 se v kaDen pro kapli v roce 2010pli uskutečnil kulturně - duchovní „Den pro kapli sv. Anny,“ jehož se účastnilo cca 100 lidí a podle pamětníků to byla první podobná akce po více jak 50 letech.

V roce 2010 jsme zahájili projekt „Probuzení kaple sv. Anny“ jehož cílem je probudit zájem lidí o poutní místo kaple sv. Anny a zapojit je do obnovy stavby a místa samotného dobrovolnou pomocí, nebo finančním darem. Tento projekt podpořila Nadace VIA. Podařilo se nám nakoupit nářadí pro pomocníky, připravit putovní výstavku, vydat letáček a pohlednici a u kaple umístit lavičky a informační panel. U kaple se uskutečňují tři brigády pro veřejnost (Jarní probouzení, Letní pomáhání, Podzimní uspávání) a několik kulturně-duchovních akcí. Na konci května Noc kostelů, v červenci u příležitosti svátku sv. Anny je to Den pro kapli sv. Anny a v září Den Evropského dědictví.U Nadace VIA se nám podařilo uspět i s dalším projektem díky kterému je možné zahájit první stavební práce na obnově. Z presbytáře sundáváme zbytky střechy. Zedníci opravují vnější koruny zdiva presbytáře a jedné z bočních zdí. Svépomocí zakrýváme presbytář jednoduchou dočasnou střechou a alespoň do této části kaple už neteče.

I v roce 2011 se u kaple uskutečnily tři brigády, Noc kostelů a Den pro kapli sv. Anny. Podařilo se nám uspět se žádostí o dotaci u Nadace OKD a získat tak prostředky na opravu koruny druhé boční zdi. V květnu byla kaple prohlášena kulturní památkou.

V roce 2012 se nám podařilo uspět v programu Stromy pro zítřek a díky Nadaci Partnerství nechat ošetřit dub před kaplí.

V roce 2013 se práce na záchraně kaple zastavila. Pokračujeme však nadále v běžné údržbě a uskutničla se Noc kostelů a Den pro kapli sv. Anny.

V roce 2014 pokračujeme v zajištění údržby kaple.  Do kaple pořizujeme novou sošku sv. Anny, jako symbol obnovy místa. Uskutečňuje se Noc kostelů a Den pro kapli sv. Anny, kde je naším hostem písničkářka Eva Henychová. Zahajujeme veřejnou sbírku na záchranu památky.  Od církve si půjčujeme stavbu na deset let a doufáme, že za tuto dobu se ji podaří opravit.

V roce 2015 pokračujeme v údržbě kaple i jejího okolí a snažíme se získat peníze na vežejnou sbírku tak, abychom v roce 2016 mohli pokračovat v opravách vlastní kaple.

V roce 2016 jsme u kaple postavili nový kříž.  Na stromě před kaplí je nový obrázek anděla, který byl púvodně určen pro kapličku v Pekle, ale tam nemůže a tak stráží všechny poutníky u sv. Anny. Od října je přímo v kapli už asi čtvrtý kříž. Božel vždy po nějakém čase je ukraden. 

I v roce 2017 se staráme o údržbu kaple a jejího okolí a korunku po korunce skládáme peníze na další stavební práce. U kaple byl umístěn nový informační panel.

Celý rok 2018 se pereme s připravou projektu na obnovu kaple, ale konec je zatím v nedohlednu. Stále se staráme, aby bylo u kaple alespoň uklizeno. Uskutečnil se další den pro kapli a naším hostem bylo tentokrát pěvecké sdružení Tucet. 

V roce 2019 se uskutečnil další Den pro kapli sv. Anny. Staráme se o úklid. Uskutečnila se zde i akce Zvuky, hlasy, barvy kaple sv. Anny.  Událostí je svatební obřad.

V roce 2020 pravděpodobně dojde k převodu kaple na nového vlastníka. To znamená, že se na obnově kaple ani letos nezačne pracovat i přesto, že už je dokončen projekt. Pracujeme tedy alespoň na jarním úklidu a kolem kaple jsou nově vyvěšené budky pro sýkorky. Uskutečníl se další Den pro kapli.

V roce 2021 přišla konečně snad dobrá zpráva pro kapli.   Město Pelhřimov se dohodlo s církví na převodu kaple. Tím se otvírá cesta k obnově kaple. Máme radost. Uskutečnil se další Den pro kapli. Město opravilo střechu nad presbytářem.

Do roku 2022 vstupuje kaple se zastřešením korun bočních zdí. Díky Městu je tak další kousek kaple v suchu.

V roce 2023 pořádáme další Den pro kapli sv. Anny a staríme se o úklid kolem kaple a v kapli. Práce na obnově kaple ani letos nezačnou.

I v roce 2024 plánujeme starat se o údržbu kaple a jejího okolí. Město Pelhřimov vyhlásilo architektonickou soutěž na obnovu kaple a zvelebení jejího okolí. Vlastní práce však pravděpodobně ani v tomto roce nezačnou.

Kaple sv. Anny - rok 2007


 
 
 

......rok 2009


 
 
 

......rok 2010


 
 
 
 
 
 
 
 

.... rok 2011


 
 
 
 
 

....rok 2012


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

.....rok 2013


 
 
 

.....rok 2014


 
 
 
 
 
 
 

.......rok 2015


 
 
 
 
 
 

.......rok 2016


 
 
 
 
 
 

.....rok 2017


 
 

........rok 2018


 
 
 
 
 
 

...rok 2019


 
 
 

....rok 2020


 
 
 
 
 
 
 

.........rok 2021


 
 
 
 

........rok 2022


 
 
 
 
 
 
 
 

.....rok 2023


Fotogalerie neobsahuje žádnou fotku.

Mý smysl záchrana kaple sv. Anny?

error V této anketě jste již hlasoval(a).
Ano, je to krásné místo 820
Ne, nemá to smysl 395
Ano, když se vám chce 442
Je mi to jedno 440

Veřejná sbírka na záchranu kaple sv. Anny

Myslíte, že má smysl zachraňovat krásná místa? Kaple sv. Anny u Pelhřimova patří k jedním z nich. Občanské sdružení Zelené srdce se snaží prostřednictvím veřejné sbírky sehnat peníze na její záchranu a proměnit zapomenuté místo znovu v krásné. Veřejnou sbírku můžete podpořit zasláním jakékoliv částky na účet 2700608913/2010.