přednáška Co povídala paní skála?

Zveme vás na přednášku doplněnou promítáním diapozitivů. Přednáška se jmenuje Co povídala paní skála a dědeček strom a jak už název napovídá, tak to bude vyprávění o skalách a stromech na Vysočině. Přednáška se uskuteční 20. listopadu v 18,00 hodin v Městské knihovně v Žirovnici.

Přednášku si nenechalo ujít 15 zájemců.

Budkování

Na sobotu 14. září připravujeme na hradě Orlíku nad Humpolcem akci nazvanou Budkování. O co půjde? Z připravených dílů, které pro nás připravuje chráněná dílna FOKUS Vysočina v Pelhřimově, si budete moct od 10,00 do 16,00 hodin udělat budku pro sýkorky, rehky a nebo krmítko pro ptáčky na zimu. Díky podpoře, kterou se nám podařilo na tuto akci získat, si b

udete moct budku, či krmítko odnést zdarma za podmínky stlučení jedné další budky, kterou nabídneme školám, domovům důchodců....v Humpolci, nebo použijeme na podporu pěvců v okolních lesích.

Pořádáme ve spolupráci se společností Castrum o.p.s. za podpory Kraje Vysočina prostřednictvím KOUS Vysočina a Města Humpolec.

Budku si přišlo udělat cca 50 lidí.

Netopýří noc

Noc2013 Netopýří noc se v rámci akce Evropská noc pro netopýry v sobotu 7. září 2013 poprvé uskuteční také na hradě Orlík nad Humpolcem. Akce organizovaná sdružením Zelené srdce ve spolupráci s Českou společností pro ochranu netopýrů (ČESON) a společností Castrum o.p.s., je určená dětem i dospělým a seznamuje hravou formou se životem, výzkumem a ochranou netopýrů.

Začínáme v 19,00 hodin soutěžemi pro děti. Následovat bude povídání o netopýrech doplněné setkáním se živými netopýry.

Netopýří noc navštívilo cca 90 lidí a v hradních sklepeních se podařilo odchytnout čtyři netopýry.

Den pro kapli sv. Anny

 Po roce opět ožije probouzející se kaple sv. Anny u Pelhřimova poutníky. V neděli 28. července od 14,00 hodin se u ní uskuteční pátý Den pro kapli sv. Anny, kterým se sdružení Zelené srdce snaží upozornit na tuto pozapomenutou památku. Kromě komentované prohlídky vlastní kaple a výstav fotografií Probuzení kaple sv. Anny a Křížek v polích se můžete těšit na písničkáře Manžele Radovi, kteří přijedou znovu po velkém úspěchu před dvěma lety. Chybět nebude ani duchovní slovo tentokrát evangelického faráře Michaela Hány. V informačním stánku budete moct získat materiály o kapli a záchraně dalších památek a také výrobky chráněných dílen.

Poutní kaple stojí nad městem od roku 1699, kdy ji nechal vystavět měšťan Matěj KloMirek a Jana Radovikotský. V období totality však komunistický režim neumožnil církvi kapli opravovat a co nezničilo počasí, zničili vandalové a zloději. Slyšel jsem vyprávět, že zde pionýři pořádali bojové hry a kdo toho nejvíce zničil, tak vyhrál. Kaple se stala zříceninou zarostlou v křoví a zaneřáděnou odpadky, kam mnoho lidí nepřicházelo. S tímto stavem se však nechtějí smířit členové sdružení Zelené srdce

a od roku 2007 se snaží kapli zachránit. Podařilo se nám vyčistit kapli i její okolí a uskutečnit nejnutnější stavební práce, aby se kaple dál nerozpadávala. K záchraně kaple je však ještě dlouhá cesta, protože ji stále z větší části tvoří jen obvodové zdi, které nechrání střecha. Záchrana není v první řadě o penězích, ale především o zájmu lidí. Když bude dost lidí ochotných pomoci, tak je možné mnoho věci udělat svépomocí a i peníze se lépe shánějí. Den pro kapli sv. Anny je tedy určitě dobrou příležitostí jak záchranu kaple podpořit alespoň svou účastí na slavnosti na kterou vás zveme.

Slavnost se koná v rámci Festivalu řemesel a vyznání.

I v horkém letním počasí si ke kapli našlo cestu 20 poutníků. Děkujeme jim, panu faráři Hánovi za duchovní slovo a Mirkovi a Janě za písničky.  Kaple sv. Anny by se také měla objevit v novém seriálu Zachraňme kostely na TV NOE. 

Křemešnické pověsti

Křemešnické studánky Poutní místo Křemešník u Pelhřimova je opředeno mnoha pověstmi, které si budeme vyprávět přímo na Křemešníku. Začínáme v 19,00 hodin v pondělí 22. července 2013 od kostela Nejsvětější Trojice.

Akce se koná v rámci Festivalu řemesel a vyznání.

Vždy nás návštěvnici akcí překvapí. Tentokrát nás překvapilo cca 50 lidí ochotných poslouchat pověsti o Křemešníku. 

Otevření Naučné stezky křížek v polích

zastavení stezky Krajina Vysočiny má jedno velké bohatství také v množství drobných památek, které jsou po ní rozesety. Říká se, že skoro na každém čtverečním kilometru stojí nebo stával křížek, Boží muka, či kaplička. Právě křížům je věnovaná nová naučná stezka Křížek v polích, kterou otevřeme v pondělí 8. července 2013 v Mladých Bříštích u Humpolce. Přijměte prosím naše pozvání na procházku po jedné obyčejné polní cestě, u které si společně prohlédneme repliku smírčího kříže, dřevěný kříž, torza zničených křížů, obnovený kříž a také pět informačních panelů naučné stezky. Vyrážíme v 16,00 hodin od kostela sv. Jana Křtitele a těšíme se na vás.

Naučná stezka Křížek v polích vznikla díky podpoře Nadace VIA a ČSOB v rámci Programu na podporu regionů. Děkujeme.

Otevření nové stezky si nenechalo ujít cca 15 poutníků.

výstava Ohrožené královny noci

Výstava Ohrožené královny noci o životě, ohrožení a možnostech ochrany našich sovy byla po celý květen k vidění na hradě Orlíku nad Humpolcem.

výstava Rytíři nebes

Josef Ptáček a Olřich Mikulaca budou na zámku v Žirovnici vyprávět prostřednictvím krásných fotografí a poutavých textů příběhy ze života dravých ptáků. Výstava se jmenuje Rytíři nebes a můžete si ji prohlédnout od 1. dubna do 29. května 2013.

A příště může být třeba u Vás.

Noc kostelů u kaple sv. Anny

Noc kostelů se po páté uskuteční i v České republice v pátek 24. května 2013. Jindy povětšinou zavřené dveře kostelů se otevřou k návštěvě pro všechny lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských staveb. Pro příchozí budou připraveny koncerty, výstavy, komentované prohlídky a další aktivity.

Sdružení Zelené srdce se k Noci kostelů opět připojí v Pelhřimově u kaple sv. Anny, kde se můžete od 19,00 hodin těšit na výstavy fotografií, povídání o kapli a především na prohlídku vlastní kaple sv. Anny.

Více info o této akci na www.nockostelu.cz.

Věříme, že jen kvůli špatnému počasí přišli ke kapli jen tři poutníci.

Vítání ptačího zpěvu

sýkora modřinka Vítání ptačího zpěvu se stalo akcí na kterou začátkem května vyrážejí stovky lidí na mnoha místech po celé Evropě. Jedním z těchto míst bude v letošním roce i Humpolec. Smyslem vítání ptačího zpěvu je seznámit nejširší veřejnost s hlasy našich opeřenců a přiblížit jim jejich život.

Putování za hlasy ptáků lesoparkem až na hrad Orlík je určeno opravdu pro ranní ptáčata, protože od ZŠ Hradská se účastníci vydají v sobotu 4.5.2013 takřka ještě za tmy a to ve 4,30 hodin. Jen tak je totiž možné slyšet jednotlivé probouzející se opeřence a rozeznat jejich písničky. Na hradě Orlíku bude připraven čaj a také výstava fotografií a ptačích budek, kterou si budou moct prohlédnout návštěvníci hradu po celý den.

Tradice Vítání ptačího zpěvu vznikla v roce 1983 v Birminghamu, kde místní ornitologové přišli s nápadem přivítat vždy na začátku května ptačí zpěv. Vítání ptačího zpěvu se pak stalo kampaní mezinárodní organizace pro ochranu ptáků BirdLife International. U nás je pořádáno od roku 1992 pod patronací České společnosti ornitologické.

Časné stávání neodradilo pouze dva zájemce z celého Humpolce. Odměnou nám bylo krásné ráno plné ptačích hlasů.

Ohrožené královny noci

Výstavu Ohrožené královny noci o životě, ohrožení a možnostech ochrany našich sov si můžete prohlédnout v galerii Stodola v Horní Krupé u Havlíčkova Brodu od 22. března do konce dubna 20013

Soví noc na Křemešníku

puštík Sovy patří stále mezi tajemné obyvatele naší přírody. Díky jejich skrytému nočnímu životu se s nimi ve volné přírodě setkáváme spíše náhodně. Jelikož už tak často nechodíme noční tmou, uniká nám i jejich houkání. Pro všechny zájemce, kteří by se chtěli o těchto královnách noci něco dozvědět a nebo jen zažít něco netradičního, připravilo sdružení Zelené srdce ojedinělou akci nazvanou Soví noc, která se uskuteční 2. března 2013 v 18,30 hodin, kdy se vydáme od hotelu na Křemešníku u Pelhřimova na výpravu do lesa a budeme naslouchat sovímu houkání. Sovy budeme také lákat na magnetofonovou nahrávku jejich hlasu, na kterou reagují. Vzhledem k tomu, že se jedná o výpravu za volně žijícími sovami, tak samozřejmě není vyloučeno, že houkat nebudou. Není dopředu dané, jaká setkání účastníky čekají a právě i v tom je kouzlo noční výpravy. Sebou potřebujete baterku, teplé oblečení a zimní obuv. Za větrného počasí sovy nehoukají a akce bude zrušena.

Počasí přálo a na Křemešníku se sešlo cca 30 zájemců o soví houkání. I přesto, že bylo puštíky slyšet pře začátkem setkání, tak v průběhu putování kolem Křemešníku zůstala noc tichá a sovy slyšet nebylo. Nedá se jim poroučet. Přesto to byla snad pro všechny přijemná procházka pod oblohou plnou hvězd. Třeba se to podaří zase první sobotu v březnu roku 2014.

Přednáška Ptačí svět

 Nahlédnout do života vlaštovek, čápů, sov pálených a dalších opeřenců můžete na přednášce Ptačí svět, která se uskuteční 21. února 2012 v Městské knihovně v Žirovnici od 18,00 hodin.

I přes mrazivé počasí přišlo několik lidí nahlédnout.

přednáška Ohrožené královny noci

Přednáška o životě, ohrožení a možnostech ochrany našich sov nazvaná Ohrožené královny noci se uskuteční 7. února 2013 v 17,00 hodin v ZOO Jihlava.

Přednáška se nesla v komorním duchu s účastí devíti návštěvníků.


Menu


int(1)

Krátké zprávy

Informační panel na Křemešníku 14.4.2024

Infkr1

Infkr2Obnovili jsme informační panel na Křemešníku.

Jarní úklid u sv. Anny 25.3.2024

Jarní úklid u kaple sv. Anny u Pelhřimova, aby jí to na Velikonoce slušelo.

Budky pro pěvce 26.2.2024

.....kontrolujeme, čistíme, opravujeme a vyvěšujeme. 

Na budku 9.12.2023

Nabudku Ze Zeleného srdce děkujeme dárcům a Nadačnímu fondu pro Pelhřimovsko za podporu na nákup budek pro sýkorky. Budky použijeme v okolí Humpolce a Pelhřimova na doplnění chybějících budek po kůrovcové kalamitě.

Starší »

Toplist