Zapomenuté světlo pro sv. Annu

Máte rádi dobré české filmy a myslíte, že má smysl zachraňovat krásná místa? Jeden lidský život, jeden neobyčejný farář a jeden kostel uprostřed tenkého přediva mezilidských vztahů v roce 1987. To je v jedné větě film Zapomenuté světlo v hlavních rolích s Bolkem Polívkou a Veronikou Žilkovou. Jedna zapomenutá kaple na okraji lesa, jeden sen o její záchraně, jedno malé občanské sdružení a práce jako na kostele. To je v jedné větě příběh záchrany kaple sv. Anny u Pelhřimova. A já bych vás chtěl pozvat na benefiční filmovou projekci filmu Zapomenuté světlo ve prospěch veřejné sbírky na záchranu kaple sv. Anny u Pelhřimova. Každá koruna, kterou vhodíte do pokladničky, bude použita na záchranu této kaple a nejen to. Sál kina v Pelhřimově má 337 míst a patřit mezi 337 lidí, kteří mají rádi dobré české filmy a myslí si, že má smysl zachraňovat krásná místa je strašně moc a nezažijete to každý den. Já u toho budu a doufám, že vy také. Začínáme v úterý 18. listopadu 2014 ve 20,00 hodin v kině Vesmír v Pelhřimově. Na setkání se těší Pavel Koubek.

Děkujeme všem 22 návštěvníkům, kteří nás na projekci přišli podpořit nejen finančně.

beseda s Táňou Fischerovou

Humpolec Pani Táňu Fischerovou nemusíme snad mnoho představovat. Jestli vás zajímají její názory a pohled na svět, tak vás spolu s Městskou knihovnou v Humpolci zveme na besedu nazvanou Trojčlennost jako inspirace, která se uskuteční ve čtvrtek 2. října od 19,00 hodin v Městské knihovně v Humpolci. Povídat se bude o politice, ekonomice a kultůře.

Beseda byla velice zajímavá a všechny přítomné zaujala.

Budkování

budkování Na sobotu 6. září připravujeme na hradě Orlíku nad Humpolcem akci nazvanou Budkování. O co půjde? Z připravených dílů, které pro nás připravuje chráněná dílna FOKUS Vysočina v Pelhřimově, si budete moct od 10,00 do 16,00 hodin udělat budku pro sýkorky, rehky a nebo krmítko pro ptáčky na zimu. Díky podpoře, kterou se nám podařilo na tuto akci získat, si budete moct budku, či krmítko odnést zdarma za podmínky stlučení jedné další budky, kterou použijeme na podporu pěvců v okolních lesích.Pořádáme ve spolupráci se společností Castrum o.p.s. za podpory Kraje Vysočina prostřednictvím KOUS Vysočina.

Budkování navštívilo cca 60 lidí nejrůznějšího věku. Vyrobené budky budou umístěny v PP Čertův hrádek.

Křemešnické pověsti

Křemešník Poutní místo Křemešník u Pelhřimova je opředeno mnoha pověstmi, které si budeme vyprávět přímo na Křemešníku. Začínáme v 19,00 hodin v úterý 29. července 2014 od kostela Nejsvětější Trojice. Od 18,30 do 19,00 hodin můžete nahlédnout do kostela.

Akce se koná v rámci Festivalu řemesel a vyznání ve spolupráci s Maticí Křemešnickou.

Účatnilo se jícca 30 návštěvníků

Den pro kapli sv. Anny

 Krásný den, chtěl bych vás pozvat k jedné pozapomenuté poutní kapli sv. Anny nedaleko Pelhřimova, kde se v neděli 27. července 2014 uskuteční od 14,00 hodin Den pro kapli sv. Anny. Letošním hudebním hostem bude písničkářka Eva Henychová. Nebude chybět ani duchovní slovo P. Jaromíra Stehlíka a povídání o kapli – její historii, současnosti a budoucnosti. Kapli dnes tvoří jen obvodové zdi a střechy má jen kousek nad presbytářem. Přesto je to místo velice krásné a zajímavé. Nevěřím na náhody, ale věřím na cesty, které člověka Den prokaplivedou, kudy má životem putovat. Mne jedna cesta zavedla před lety právě k této kapli. Prodral jsem se kopřivami a roštím rostoucím uvnitř a při pohledu na oprýskané počmárané zdi, jsem si říkal škoda krásné památky. Mnoho lidí s tímto konstatováním také kapli navštívilo, ale já jsem se začal spolu s dalšími členy sdružení Zelené srdce a dobrovolníky vracet a probouzet kapli k životu. Jestli myslíte, že má smysl zachraňovat krásné věci, přijďte nás podpořit. Strašně moc důležitá je pro nás vaše přítomnost, protože potom víme, že kaple bude žít lidmi, kteří k ní budou přicházet. V letošním roce bude vysvěcena nová soška sv. Anny, která by se měla stát dalším symbolem probuzení kaple – v kapli však zatím zůstane jen po dobu setkání. Také zahájíme veřejnou sbírku, která by měla pomoci se záchranou tohoto místa a každá jednotlivá koruna, kterou vhodíte do pokladničky, přispěje k tomu, že se nám společně podaří kapli zachránit. Děkuju a těším se na setkání. Ke kapli se dostanete polní cestou kolem zahrádkářské koloniie odbočující cca 200m ze silnice ve směru z Pelhřimova na Humpolec. Pavel Koubek – předseda sdružení Zelené srdce

Akce se koná v rámci Festivalu řemesel a vyznání. S podporou Nadačního fondu AVAST

Kaple byla zaplněna cca 60 poutníky nejen z Pelhřimova. 

Noc kostelů u kaple sv. Anny

Noc kostelů se po šesté uskuteční i v České republice v pátek 23. května 2014. Jindy povětšinou zavřené dveře kostelů se otevřou k návštěvě pro všechny lidí dobré vůle ke společnému setkání a k objevování krásy křesťanských staveb. Pro příchozí budou připraveny koncerty, výstavy, komentované prohlídky a další aktivity.

Sdružení Zelené srdce se k Noci kostelů opět připojí v Pelhřimově u kaple sv. Anny, kde se můžete od 19,00 hodin těšit na výstavy fotografií, koncert skupiny HUSA bend z Humpolce, povídání o kapli a především na prohlídku vlastní kaple sv. Anny.

Více info o této akci na www.nockostelu.cz.

Noc kostelů nám překazila bouřka a protože kaple sv. Anny nemá střechu, museli jsme program zrušit.

Necháme to tak? na hradě Orlíku

Orlík Výstavu nazvanou Necháme to tak? si můžete prohlédnout do 9. května 2014 na hradě Orlík nad Humpolcem. Tato putovní výstava seznamuje s osudy církevních památek a našim vztahem k nim. Na deseti panelech se můžete podívat na fotografie rozkradených, rozbouraných a zapomenutých kostelů a kapliček z celé republiky. Jejím hlavním posláním je probouzet zájem lidí o záchranu a péči o zapomenuté památky, kterých máme i na Vysočině dost.

Výstava se na hradě Orlíku zdržela do 9. května a prohlédlo si ji cca 200 lidí.

Necháme to tak? v Loukově

Loukov Výstavu nazvanou Necháme to tak? si můžete prohlédnout na Dni pro podlipnické kostely, který se uskuteční v soboru 26. dubna v Řečici a také Dolním Městě a Loukově. V neděli 27. dubna bude výstava k vidění na hradě Orlík nad Humpolcem. Tato putovní výstava seznamuje s osudy církevních památek a našim vztahem k nim. Na deseti panelech se můžete podívat na fotografie rozkradených, rozbouraných a zapomenutých kostelů a kapliček z celé republiky. Jejím hlavním posláním je probouzet zájem lidí o záchranu a péči o zapomenuté památky, kterých máme i na Vysočině dost.

V Loukově si prohlédlo výstavu cca 50 návštěvníků a stejně tak i na Orlíku.

Necháme to tak? v Pacově

Pacov  Kromě výstavy věnované dravým ptákům, si můžete v muzeu A. Sovy v Pacově prohlednout do 20. dubna výstavu nazvanou Necháme to tak? Tato putovní výstava seznamuje s osudy církevních památek a našim vztahem k nim. Na deseti panelech se můžete podívat na fotografie rozkradených, rozbouraných a zapomenutých kostelů a kapliček z celé republiky. Výstava se do Pacova přesunula z Humpolce, kde se setkala se zájmem veřejnosti a přišlo si ji prohlédnout cca 300 lidí. Jejím hlavním posláním je probouzet zájem lidí o záchranu a péči o zapomenuté památky, kterých máme i na Vysočině dost.

I v Pacově se výstava setkala se zájmem cca 300 návštěvníků.

Královny noci a rytíři nebes

 Název výstavy, která se od 18. března uskuteční v Muzeu A. Sovy v Pacově, může evokovat nejrůznější představy. V tomto případě však představují královny noci sovy a rytíře nebes dravci – tedy zástupci našich dravých ptáků.

Část výstavy věnované sovám seznamuje prostřednictvím fotografií a textů s většinou u nás žijících druhů od nejběžnějšího puštíka obecného po dnes již velice vzácného sýčka obecného. Podrobně je pvýstava v Pacověopsána sova pálená a projekt na její záchranu na Vysočině. Dozvíte se, že tato kdysi běžná sova hnízdící v lidských stavbách je dnes již vzácností a setkat se s ní ve volné přírodě je i přes snahy o její ochranu stále vzácnější.

Rytíři nebes jsou výstavou poetickou. Prostřednictvím poutavých textů a fotografií Josefa Ptáčka a Oldřicha Mikulici vyprávějí příběhy ze života dravců. Můžete tak nahlédnout do života poštolek, pochopů, kání, jestřábů a rarohů a seznámit se s jejich starostmi i radostmi.

Mne osobně nejvíce zaujal příběh nazvaný Ágnes vyprávějící o soužití člověka s jestřábem, ale děj vám prozrazovat nebudu. Přijďte se podívat na výstavu, kterou pro vás připravilo ve spolupráci s muzeem Občanské sdružení Zelené srdce. Výstava bude zahájena komentovanou prohlídkou 18. března v 17,00 hodin a potrvá do 20. dubna.

Výstavu si prohlédlo cca 400 návštěvníků.

Zapomenutí svědkové - necháme to tak?

 V březnu můžete v Muzeu Dr. A. Hrdličky na Horním náměstí v Humpolci navštívit výstavu nazvanou Zapomenutí svědkové – necháme to tak? Výstava seznamuje s osudy církevních památek nejen za minulého režimu, kdy bylo mnoho z nich poznamenáno ničením a zapomenutím, ale i v současné době, kdy se některé z nich probouzejí k životu, ale další zatím zapomenuté zůstávají.

První část výstavy představuje osudy křížů v okolí Humpolce. Nejrůznější kříže patří k nejběžnějším památkám v krajině Vysočiny, ale jejich stav je také různý. Některé jsou udržované, o některé se dlouhodobě nikdo nestará a na některých místech už zůstal jen opuštěný kamenný podstavec zarostlý v kopřivách. U těchto původně církevních památek se dnes již mnoho lidí k modlitbě nezastavuje, ale přesto patří do krajiny, kde dotvářejí její kulturní a duchovní rozměr a zaslouží si proto ochranu.

Druhou část výstavy tvoří expozice nazvaná Necháme to tak!, která ukazuje rozkradené, rozbourané a zapomenuté kostely a kapličky z celé republiky. Na ni navazuje poslední část nazvaná Probuzení kaple sv. Anny vyprávějící osudy kaple nedaleko Pelhřimova od jejího vzniku, po úplné zapomenutí, až po snahy o její záchranu.

Hlavním posláním výstavy je probouzet zájem lidí o záchranu a péči o zap

omenuté svědky, kterých máme i na Vysočině dost. Nejsme na tom tak špatně, jako pohraniční oblasti, ale i zde jsou stavby volající po záchraně. Většina kostelů a kapliček v obcích a městech je již opravena, ale hůř na tom jsou ty ve volné krajině. První místo v seznamu nejohroženějších stojících kaplí by jistě zaujala kaple s hrobkou nedaleko Herálce. Za minulého režimu nebyla kaple udržovaná, ale stále by jí bylo možné opravit nebýt nepochopitelného zásahu před několika lety, kdy byly z kaple vytrhány všechny kamenné prvky a zůstala jen hromada cihel, kterou již opravit nelze. Na druhém místě by se umístila již zmiňovaná kaple sv. Anny u Pelhřimova, ale ta má snad naději na záchranu právě díky snaze sdružení Zelené srdce, které se věnuje i záchraně křížů. Zatím se nám jich podařilo obnovit patnáct, ale víme o několika desítkách dalších, které na záchranu čekají a to nejsou všechny. Třeba také procházíte kolem zapomenutého kříže a říkáte si, že by s tím měl někdo něco udělat. Třeba čeká právě na vaši pomoc.

Výstavu Zapomenutí svědkové – necháme to tak? můžete navštívit od 4. do 27. března 2014 a připravilo ji Občanské sdružení Zelené srdce ve spolupráci se sdružením Zachraňme dominanty a společností Castrum o.p.s. Jestli ji nestihnete, nebo vás jarní sluníčko vytáhne do přírody, můžete si udělat procházku po nové naučné stezce Křížek v polích, která vede z Mladých Bříšť po modré turistické značce.

Výstavu si prohlédlo cca 300 návštěvníků.

Soví noc na Křemešníku

puštík Sovy patří stále mezi tajemné obyvatele naší přírody. Díky jejich skrytému nočnímu životu se s nimi ve volné přírodě setkáváme spíše náhodně. Jelikož už tak často nechodíme noční tmou, uniká nám i jejich houkání. Pro všechny zájemce, kteří by se chtěli o těchto královnách noci něco dozvědět a nebo jen zažít něco netradičního, připravilo sdružení Zelené srdce ve spolupráci s Poutním hotelem na Křemešníku ojedinělou akci nazvanou Soví noc, která se uskuteční v sobotu 1. března 2014. Protože sovy po setmnění doufejme uslyšíme, ale asi si je nebudeme moct prohlédnout, uskuteční se v hotelu od 16,30 přednáška s promítáním. V 18,30 hodin se vydáme od hotelu na Křemešníku na výpravu do lesa a budeme naslouchat sovímu houkání. Sovy budeme také lákat na magnetofonovou nahrávku jejich hlasu, na kterou reagují. Vzhledem k tomu, že se jedná o výpravu za volně žijícími sovami, tak samozřejmě není vyloučeno, že houkat nebudou. Není dopředu dané, jaká setkání účastníky čekají a právě i v tom je kouzlo noční výpravy. Sebou potřebujete baterku, teplé oblečení a zimní obuv. Za větrného počasí sovy nehoukají a uskuteční se pouze přednáška.

Smůlu jsme si vybrali hned na začátku, kdy na přednášce přestala fungovat promátačka, Na večerní výpravě se však mohlo cca 25 lidí setkat s puštíkem obecným, který nejen houkal, ale dal se i zahlédnout proti jasné obloze.