Studánka Vysočiny roku 2011

 Studánkou Vysočiny roku 2011 se stala studánka U Kněžny nedaleko obce Studený na hranicích okresu Pelhřimov a Benešov.

U příležitosti světového Dne vody vyhlásilo na jaře letošního roku občanské sdružení Zelené srdce pátý ročník ankety Studánka Vysočiny roku 2011 o nejkrásnější, nejlepší, nejmilejší, nejchutnější studánku kraje Vysočina. Vítěznou studánkou, kterou vybrala porota ze sedmi navržených, se stala studánka U Kněžny u obce Studený na hranicích okresů Pelhřimov a Benešov. Rozhodování bylo v letošním roce jednoduché, protože vítězný návrh byl prostě nejlepší. Studánku pramenící pod kaplí Panny Marie navrhl pan starosta Bohumil Bušek a Studenský občasník. Podle pověstudánka U Kněžnysti se u této studánky uzdravila slepá kněžna a i dnes je toto místo vyhledávané pro dobrou vodu a jako příjemné zastavení v lesním tichu. Studánka je označena tabulkou s textem Studánka Vysočiny roku 2011 a vítězný návrh jsme odměnili knihou o studánkách.

Druhé místo získala dnes již skoro zapomenutá bezejmenná studánka na okraji pole nad lomem u Ledče nad Sázavou, kterou navrhl pan Zdeněk Panský. Studánka u cesty na vrch Melechov sloužila pro občerstvení například malíře Jaroslava Panušky. Umístění studánky třeba přispěje k tomu, že se dočká obnovy a i to je cíl ankety.

Třetí místo získala studánka Na Skalce v Jihlavě, kterou navrhl pan Jaroslav Kněžíček z Jihlavy. Studánka byla obnovena Městem Jihlava v roce 2010.

Cílem ankety, která bude pokračovat i v příštím roce, je upozornit na krásná místa v kraji Vysočina, mezi které studánky bezesporu patří, ale také na jejich stav, který je v některých případech žalostný.

Studánka Vysočiny roku 2012

Jakubcova studánka Jakubcova studánka nedaleko Rynárce u Pelhřimova je Studánkou Vysočiny roku 2012. V anketě, kterou v březnu u příležitosti světového Dne vody vyhlásilo již po šesté sdružení Zelené srdce, ji podpořilo 310 hlasujících. Studánka byla obnovena v roce 2011 a jméno dostala po původním majiteli pozemku. Na druhém místě se se 193 hlasy umístila Studánka Karla Holuba u Větrného Jeníkova z okresu Jihlava. I tato studánka byla obnovena v roce 2011 na památku největšího znalce a ochránce studánek na okrese Jihlava pana Karla Holuba. Třetí místo získala se 14 hlasy poutní studánka U sv. Anny u Chvalkova na okrese Havlíčkův Brod. Těší nás, že v anketě zvítězila nově obnovená studánka, protože to znamená, že se stále ještě najdou lidé ochotní studánky obnovovat a lidé to alespoň tímto způsobem ocenili. Vítězný návrh odměníme knihou jak jinak než o studánkách a vítěznou studánku označíme informační tabulkou.

Studánka Vysočiny roku 2013

studánka Verunka Studánkou Vysočiny roku 2013 se zasloužené stává studánka Verunka s 379 hlasy. Gratulujeme studánce, jejím navrhovatelům a všem, kteří ji poctive podpořili v hlasování. Po odečtení 200 hlasů získáva poctivé druhé místo Studánka u chaloupky s 221 hlasy. Gratulujeme a děkujeme všem poctivým hlasujícím. Na třetím místě je studánka Anička s 57 hlasy. 4. místo - studánka V Pivničkách - 29 hlasů. 5.místo - Zámecká studánka 20 hlasů. 6. místo - Formanská studánka - 12 hlasů, 7.místo - Stříbrná studánka - 11 hlasů. 8. místo - studánka Pod Opáleným smrčím - 9 hlasů. 9. místo - studánka Na Míšku - 7 hlasů. 10. místo - studánka Na spálenisku - 2 hlasy a 11. místo - studánka Hraběna - 1 hlas. Všem studánkám a navrhovatelům gratulujeme a vám děkujeme za poctivé hlasy.

Která studánka se stane Studánkou roku 2014 záleží jen na Vás.

Studánka Vysočiny roku 2014

Je rozhodnuto. Studánkou vysočiny roku 2014 se stává studánka V Pivničkách u Telče, která získala 286 hlasů. na druhém místě se umístily studánky Barborka a Vitulka u Třech Studní u Ždáru nad Sázavou pro které hlasovalo 201 hlasujících a na třetím místě se umístila Marhanova studánka v Okrouhlíku na okrese Jihlava se ziskem 48 hlasů. Na dalších místech se umístiůla Stříbrná studánka na Žákově hoře (18 hlasů), studánka Lázně v Senožatech (11 hlasů) a studánka Dovalda u Habrů 13 hlasů). Studánkám a jejich navrhovatelům moc gratulujeme a všem hlasujícím moc děkujeme, že se do hlasování zapojili. Studánky si to zaslouží.

Studánka Vysočiny roku 2015

Studánkou Vysočiny roku 2015 je studánka Barunka V Koutě (317 hlasů). Vzhledem k tomu, že Čísařska studánka už je mimo hranice Kraje Vysočina, tak jsme se rozhodli udělit dvě druhá místa a to pro Císařskou studánku (130 hasů) a Studánku Páně (75 hlasů). Na třetím místě se umístila studánka U Meze (65 hlasů). Čtvrté místo Strakova studánka (47 hlasů), páté místo Žandova studánka (39 hlasů) a šesté místo Čertova studánka (23 hlasů).

Děkujeme všem navrhovatelům a všem hlasujícím, že vám nejsou studánky lhostejné.

Studánka Vysočiny roku 2016

Hlasování skončilo. Studánkou Vysočiny roku 2016 je studánka Anička u Mrákotína se ziskem 207 hlasů. Vzhledem k rozdílům jednoho hlasu kolem 25 jsme se rozhodli dalším třem studánkám (Zahrádkářské, U Dolního Bláhovska a Mirošovské) udělit druhá místa.

Děkujeme za vaše hlasy.

Studánka Vysočiny roku 2017

Je rozhodnuto. Studánkou Vysočiny roku 2017 se po napínavém hlasování posledního dne stává studánka U rybníka Zimostráz se ziskem 561 hlasů. Na druhém místě se umístila studánka Škudlinka se ziskem 536 hlasů a na třetím místě studánka Ve šráfu se ziskam 58 hlasů. Děkujeme všem navrhovatelům a všem hlasujícím.

 Studánka U rybníka Zimostráz u Suché u Jihlavy

Navrhl: Jiří Zimola

Lesní studánka , která se nachází v chatové oblasti u rybníka Zimostráz. Z obce Suchá u Jihlavy se vydáme po žluté turistické značce k rybníku Zimostráz, po 2 km narazíme na cestu, která vede z obce Beranovec, zde se dáme vlevo a asi po 250 m dojdeme k posezení u Zimostráze. Zde vpravo dojdeme po 100 m ke studánce, která je nádherně zastřešená, výtok pramene je trubkou ve skruži, dno písčité, koryto od studánky je obklopené kameny. Voda čistá a podle místních chatařů je i pitná, snadná přístupová cesta, dřevěné posezení. V okolí je bujná vegetace, nad výtokem jsou dva barevné hrníčky, je v péči místních chatařů.

Studánka Vysočiny roku 2018

U příležitosti Světového dne vody, který připadá na 22. března, vyhlásilo Občanské sdružení Zelené srdce podvanácté anketu Studánka Vysočiny roku 2018. Chceme tak přispět k propagaci těchto pozapomenutých zdrojů čisté vody a zajímavých míst naší přírody opředených mnoha pověstmi. Navrhnout nejkrásnější, nejmilejší, nejlepší, nejvydatnější, nejoblíbenější…. studánku mohl každý. Od 22. dubna do 22. května bylo na tomto webu v hlasování možné rozhodnout, která studánka ze dvou navržených letošní titul získá. Studánkou Vysočiny roku 2018 se ziskem 1800 hlasů stává Lesní studánka. Na druhém místě se umístila studánka U Loužku se ziskem 1229 hlasů. Gratulujeme. Navrhovatele vítězné studánky odměníme knihou o studánkách na Vysočině a vítězná studánka bude označena informační tabulkou.


Menu


int(1)

Krátké zprávy

Poustevníkova studánka 5.6.2024

Poustevnikova_2

Poustevnikova1Na Poustevníkově studánce jsme obnovili střechu.

Informační panel na Křemešníku 14.4.2024

Infkr1

Infkr2Obnovili jsme informační panel na Křemešníku.

Jarní úklid u sv. Anny 25.3.2024

Jarní úklid u kaple sv. Anny u Pelhřimova, aby jí to na Velikonoce slušelo.

Budky pro pěvce 26.2.2024

.....kontrolujeme, čistíme, opravujeme a vyvěšujeme. 

Starší »

Toplist