Studánka Vysočiny roku 2011

 Studánkou Vysočiny roku 2011 se stala studánka U Kněžny nedaleko obce Studený na hranicích okresu Pelhřimov a Benešov.

U příležitosti světového Dne vody vyhlásilo na jaře letošního roku občanské sdružení Zelené srdce pátý ročník ankety Studánka Vysočiny roku 2011 o nejkrásnější, nejlepší, nejmilejší, nejchutnější studánku kraje Vysočina. Vítěznou studánkou, kterou vybrala porota ze sedmi navržených, se stala studánka U Kněžny u obce Studený na hranicích okresů Pelhřimov a Benešov. Rozhodování bylo v letošním roce jednoduché, protože vítězný návrh byl prostě nejlepší. Studánku pramenící pod kaplí Panny Marie navrhl pan starosta Bohumil Bušek a Studenský občasník. Podle pověstudánka U Kněžnysti se u této studánky uzdravila slepá kněžna a i dnes je toto místo vyhledávané pro dobrou vodu a jako příjemné zastavení v lesním tichu. Studánka je označena tabulkou s textem Studánka Vysočiny roku 2011 a vítězný návrh jsme odměnili knihou o studánkách.

Druhé místo získala dnes již skoro zapomenutá bezejmenná studánka na okraji pole nad lomem u Ledče nad Sázavou, kterou navrhl pan Zdeněk Panský. Studánka u cesty na vrch Melechov sloužila pro občerstvení například malíře Jaroslava Panušky. Umístění studánky třeba přispěje k tomu, že se dočká obnovy a i to je cíl ankety.

Třetí místo získala studánka Na Skalce v Jihlavě, kterou navrhl pan Jaroslav Kněžíček z Jihlavy. Studánka byla obnovena Městem Jihlava v roce 2010.

Cílem ankety, která bude pokračovat i v příštím roce, je upozornit na krásná místa v kraji Vysočina, mezi které studánky bezesporu patří, ale také na jejich stav, který je v některých případech žalostný.

Studánka Vysočiny roku 2012

Jakubcova studánka Jakubcova studánka nedaleko Rynárce u Pelhřimova je Studánkou Vysočiny roku 2012. V anketě, kterou v březnu u příležitosti světového Dne vody vyhlásilo již po šesté sdružení Zelené srdce, ji podpořilo 310 hlasujících. Studánka byla obnovena v roce 2011 a jméno dostala po původním majiteli pozemku. Na druhém místě se se 193 hlasy umístila Studánka Karla Holuba u Větrného Jeníkova z okresu Jihlava. I tato studánka byla obnovena v roce 2011 na památku největšího znalce a ochránce studánek na okrese Jihlava pana Karla Holuba. Třetí místo získala se 14 hlasy poutní studánka U sv. Anny u Chvalkova na okrese Havlíčkův Brod. Těší nás, že v anketě zvítězila nově obnovená studánka, protože to znamená, že se stále ještě najdou lidé ochotní studánky obnovovat a lidé to alespoň tímto způsobem ocenili. Vítězný návrh odměníme knihou jak jinak než o studánkách a vítěznou studánku označíme informační tabulkou.

Studánka Vysočiny roku 2013

studánka Verunka Studánkou Vysočiny roku 2013 se zasloužené stává studánka Verunka s 379 hlasy. Gratulujeme studánce, jejím navrhovatelům a všem, kteří ji poctive podpořili v hlasování. Po odečtení 200 hlasů získáva poctivé druhé místo Studánka u chaloupky s 221 hlasy. Gratulujeme a děkujeme všem poctivým hlasujícím. Na třetím místě je studánka Anička s 57 hlasy. 4. místo - studánka V Pivničkách - 29 hlasů. 5.místo - Zámecká studánka 20 hlasů. 6. místo - Formanská studánka - 12 hlasů, 7.místo - Stříbrná studánka - 11 hlasů. 8. místo - studánka Pod Opáleným smrčím - 9 hlasů. 9. místo - studánka Na Míšku - 7 hlasů. 10. místo - studánka Na spálenisku - 2 hlasy a 11. místo - studánka Hraběna - 1 hlas. Všem studánkám a navrhovatelům gratulujeme a vám děkujeme za poctivé hlasy.

Která studánka se stane Studánkou roku 2014 záleží jen na Vás.

Studánka Vysočiny roku 2014

Je rozhodnuto. Studánkou vysočiny roku 2014 se stává studánka V Pivničkách u Telče, která získala 286 hlasů. na druhém místě se umístily studánky Barborka a Vitulka u Třech Studní u Ždáru nad Sázavou pro které hlasovalo 201 hlasujících a na třetím místě se umístila Marhanova studánka v Okrouhlíku na okrese Jihlava se ziskem 48 hlasů. Na dalších místech se umístiůla Stříbrná studánka na Žákově hoře (18 hlasů), studánka Lázně v Senožatech (11 hlasů) a studánka Dovalda u Habrů 13 hlasů). Studánkám a jejich navrhovatelům moc gratulujeme a všem hlasujícím moc děkujeme, že se do hlasování zapojili. Studánky si to zaslouží.

Studánka Vysočiny roku 2015

Studánkou Vysočiny roku 2015 je studánka Barunka V Koutě (317 hlasů). Vzhledem k tomu, že Čísařska studánka už je mimo hranice Kraje Vysočina, tak jsme se rozhodli udělit dvě druhá místa a to pro Císařskou studánku (130 hasů) a Studánku Páně (75 hlasů). Na třetím místě se umístila studánka U Meze (65 hlasů). Čtvrté místo Strakova studánka (47 hlasů), páté místo Žandova studánka (39 hlasů) a šesté místo Čertova studánka (23 hlasů).

Děkujeme všem navrhovatelům a všem hlasujícím, že vám nejsou studánky lhostejné.

Studánka Vysočiny roku 2016

Hlasování skončilo. Studánkou Vysočiny roku 2016 je studánka Anička u Mrákotína se ziskem 207 hlasů. Vzhledem k rozdílům jednoho hlasu kolem 25 jsme se rozhodli dalším třem studánkám (Zahrádkářské, U Dolního Bláhovska a Mirošovské) udělit druhá místa.

Děkujeme za vaše hlasy.

Studánka Vysočiny roku 2017

Je rozhodnuto. Studánkou Vysočiny roku 2017 se po napínavém hlasování posledního dne stává studánka U rybníka Zimostráz se ziskem 561 hlasů. Na druhém místě se umístila studánka Škudlinka se ziskem 536 hlasů a na třetím místě studánka Ve šráfu se ziskam 58 hlasů. Děkujeme všem navrhovatelům a všem hlasujícím.

 Studánka U rybníka Zimostráz u Suché u Jihlavy

Navrhl: Jiří Zimola

Lesní studánka , která se nachází v chatové oblasti u rybníka Zimostráz. Z obce Suchá u Jihlavy se vydáme po žluté turistické značce k rybníku Zimostráz, po 2 km narazíme na cestu, která vede z obce Beranovec, zde se dáme vlevo a asi po 250 m dojdeme k posezení u Zimostráze. Zde vpravo dojdeme po 100 m ke studánce, která je nádherně zastřešená, výtok pramene je trubkou ve skruži, dno písčité, koryto od studánky je obklopené kameny. Voda čistá a podle místních chatařů je i pitná, snadná přístupová cesta, dřevěné posezení. V okolí je bujná vegetace, nad výtokem jsou dva barevné hrníčky, je v péči místních chatařů.

Studánka Vysočiny roku 2018

U příležitosti Světového dne vody, který připadá na 22. března, vyhlásilo Občanské sdružení Zelené srdce podvanácté anketu Studánka Vysočiny roku 2018. Chceme tak přispět k propagaci těchto pozapomenutých zdrojů čisté vody a zajímavých míst naší přírody opředených mnoha pověstmi. Navrhnout nejkrásnější, nejmilejší, nejlepší, nejvydatnější, nejoblíbenější…. studánku mohl každý. Od 22. dubna do 22. května bylo na tomto webu v hlasování možné rozhodnout, která studánka ze dvou navržených letošní titul získá. Studánkou Vysočiny roku 2018 se ziskem 1800 hlasů stává Lesní studánka. Na druhém místě se umístila studánka U Loužku se ziskem 1229 hlasů. Gratulujeme. Navrhovatele vítězné studánky odměníme knihou o studánkách na Vysočině a vítězná studánka bude označena informační tabulkou.


Menu


int(2)

Krátké zprávy

Informační sloupky 9.7.2022

Sloupekfort

SloupekskrNové informační sloupky u studánek.

Nová Hajného studánka 19.6.2022

Hajneho

Hajneho1

Noc kostelů u kaple sv. Anny 8.6.2022

Tento pátek je Noc kostelů, která otvírá jinak často zavřená dveře kostelů a kaplí. U kaple sv. Anny u Pelhřimova žádné dveře nejsou, ale přesto se připojíme. Od 19,00 do 20,00 hodin se můžete podívat na výstavu fotografií o snaze o záchranu této památky a o obnově drobných památek v krajině. Především si ale budeme povídat o budoucnosti této památky. Budeme rádi za vaše názory. Znovu do kaple také dáme dřevěný kříž, který před časem zmizel. Těšíme se na setkání.

Nová střecha pro studánku Na Zádolí 8.6.2022

Zadoli

Zadoli1

« Novější | Starší »

Toplist