Probuzení kaple sv. Anny u Pelhřimova

Kaple sv. Anny  

Jsem svědomím těch, kteří ztratili víru a úctu k člověku. Jsem varováním těm, kteří by je následovali. Jsem nadějí všem, kteří hledají poznání, sblížení a usmíření. Vejděte.“

 Tento nápis ze zdi kostela Narození sv. Jana Křtitele ve Vysoké u Chebu by mohl být i na zdi kaple sv. Anny u Pelhřimova, protože mají společný osud. Obě stavby patří mezi 1600 kostelů, kaplí a kapliček, které byly úmyslně, či neúmyslně poškozeny v letech 1948-1989 komunistickým režimem. Dalších 2600 těchto staveb bylo v tomto období zničeno. Kaple sv. Anny má však naději na probuzení a záchranu.

Odroku 2007 se o záchranu snažíme.

Více informací na samostatné stránce.

 

Probuzené kapličky

kaplička u Bácovic V polích nedaleko Bácovic u Pelhřimova stojí pod velkým dubem mala kaplička. Ke kapličce jsem se poprvé dostali někdy kolem roku 2000, kdy měla čerstvě opravenou střechu a venkovní fasádu. Zdálo se, že vše je na dobré cestě a vnitřní fasáda a dveře budou opraveny během krátké doby.  Kaplička však zůstala zapomenuta a na opravy již nedošlo....... 

Více v samostané stránce  Probuzené kapličky. 

Kaplička v Pekle

Kaplička u hospodářského dvora Peklo u Pelhřimova stojí na místě, kde podle pověsti několik mnichů přemohlo a zahnalo pekelné démony a dobro tak vyhrálo. Peklo se však stále snaží vrátit v podobě nezájmu a lhostejnosti, díky kterým se nejen kaplička dostala do špatného stavu a zapomenutí. Občanské sdružení Zelené srdce chtělo kapličku v roce 2016 obnovit a zasvěcením sv. andělům strážným znovu nad peklem vyhrát... I přesto, že se nám  podařilo získat dotaci a další potřebné  finanční prostředky a domluvit potřebné řemeslníky, kapličku opravovat nebudeme. Pani majitelka s náma zrušila veškerou spolupráci a my její rozhodnutí musíme respektovat. Pro záchranu této památky jsme udělali vše, ale víc udělat nedokážeme....

Kapličku v Pekle a také kapličku Panny Marie u Bácovic a sv. Anny u Pelhřimova si můžete prohlédnout v této televizní reportáží.

Křížek v polích

 Křížek u Zachotína před obnovou

  Krajina Vysočiny má jedno velké bohatství také v množství drobných památek, které jsou po ní rozesety. Říká se, že cca na každém čtverečním kilometru stojí nebo stával křížek, Boží muka či kaplička. V současné době se u nich moc lidí k modlitbě nezastavuje, ale určitě do krajiny patří a dotvářejí její kulturní a duchovní rozměr.  V minulosti se na Vysočině stavěly na znamení křesťanské víry, či na místech kde někdo zahynul, či se naopak zachránil při nějaké nehodě, a nebo jako poděkování za dobrou úrodu na polích.  Za minulého režimu muselo mnoho těchto pKřížek u Zachotína po obnověamátek ustoupit kolektivizaci zemědělství a i když se po revoluci některé opravili, stále jich spousta na obnovu čeká. 

Sdružení Zelené srdce se drobným památkám věnuje dlouhodobě.  Za posledních pět let se nám podařilo v okolí Humpolce obnovit třináct křížů a u  dalších jsme provedli drobnou údržbu. U některých památek totiž stačí vyřezat náletové dřeviny, které je ukrývají, někdy je potřeba obnovit nátěr a někdy musí být doplněn náhradní  kovový kříž, protože původní byl zničen a zůstal jen kamenný podstavec.  Obnovou to však nekončí a o místo je potřeba dál pravidelně pečovat, aby památka znovu nezmizela v zeleni. 

Naším cílem je obnovit každý rok další dva zapomenuté kříže a snad se nám to podaří i v letošním roce. Na nedostatek práci si stěžovat nemůžeme a už dnes máme vytipováno cca dvacet památek, které si obnovu zaslouží, ale vše je o čase a o finančních prostředcích. I přesto uvítáme další informace o památkách, které na záchranu čekají a když se najdou i další lidé ochotní s jejich obnovou pomoci, třeba se nám jich podaří obnovit i víc.

Bez nich by byla krajina  smutná a prázdná.

Nauční stezka Křížek v polích

Krajina Vysočiny má jedno velké bohatství také v množství drobných památek, které jsou po ní rozesety. Říká se, že skoro na každém čtverečním kilometru stojí nebo stával křížek, Boží muka, či kaplička. Právě křížům je věnovaná nová naučná stezka Křížek v polích, kterou jsme otevřeli v pondělí 8. července 2013 v Mladých Bříštích u Humpolce. Přijměte prosím naše pozvání na procházku po jedné obyčejné polní cestě, u které si prohlédnete repliku smírčího kříže, dřevěný kříž, torza zničených křížů, obnovený kříž a také pět informačních panelů naučné stezky.

Naučná stezka Křížek v polích vznikla díky podpoře Nadace VIA a ČSOB v rámci Programu na podporu regionů ve spolupráci s chráněnou dílnou FOKUS Pelhřimov. Děkujeme.

Smírčí kříže

 Pomníček ukradeným a zničeným smírčím křížům a kamenům

U polní cesty nedaleko Mladých Bříšť u Humpolce stojí neobvyklý pomníček. Členové sdružení Zelené srdce ho postavili na památku ukradeným a zničeným smírčím křížům a kamenům. V krajině Vysočiny je rozeseto několik desítek těchto drobných kamenných památek připomínajících smutné osudy lidí. Stojí napomníček smírčím křížům a kamenům místech, kde došlo k vraždě, nebo někdo zahynul nešťastnou náhodou. Kromě kříže je na nich většinou vytesán ještě letopočet, jméno oběti, nebo smrtící nástroj a představují tedy malé umělecké dílo mistrů kameníků. V tom je právě ten potíž, protože někteří lidé chtějí mít doma něco zvláštního a neštítí se ukrást pomníček smutné události. Pouze v okolí Mladých Bříšť zmizely v posledních 20 letech čtyři tyto památky. Jen ukradený kámen z hráze rybníka Kladiny se podařilo vypátrat na soukromé zahradě a bude vrácen na původní místo.

Zvláštní osud má i nový pomníček. Je to volná replika křížového kamene, kterou vytvořil z betonu PhDr. Martin Herzán z Jihlavy a umístil ji 29. srpna 2010 na místě bývalého hřbitova u kostela sv. Ducha ve Smetanových sadech v Jihlavě, jako připomínku křížového kamene, který zde stál do roku 1895. Replika zde vydržela pouze 20 dnů. Nebyla zničena vandaly ani ukradena, ale musepomníček u Bystréla být 17. Září 2010 odstraněna z rozhodnutí města..

Kromě kříže je na replice kamene také symbol města Jihlavy a Kraje Vysočina ježek a také podkova. Podkova pro štěstí všem stojícím smírčím křížům a kamenům, aby zůstaly stát na svých místech, kam patří a nadále dotvářely kulturní a historický obraz krajiny.


Menu


Krátké zprávy

Obnovený kříž u Vysoké Lhoty 1.12.2018

 po opravěDalší  kříž, který se nám podařilo obnovit, je u Vysoké Lhoty. Z kříze zůstal jen soklík ukrytý v husté vegetaci. Místo jsme vyčistili a osadili litinový kříž. 

Bezpečné zastávky 14.11.2018

Sauna

Sauna1

Město Pelhřimov nás požádalo o zajištění autobusových zastávek proti nárazu volně žijících ptáků pomocí siluet.  Aktuálně tedy pracujeme na polepení čtrnácti nebezpečných zastávek. Město zaplatilo nákup samolepek, polepení zajišťujeme jako dobrovolníci zdarma. Opeřenci si tuhle pomoc zaslouží a po Humpolci tak nebudou zbytečně umírat ani v Pelhřimově.

Vyčistit bydlení 9.11.2018

Začínáme kontrolovat a čistit ptačí budky, aby byly připravené na nové nájemníky. Do jara je sice daleko, ale také jich máme cca 400 kusů a budeme také vyvěšovat další.

Aby poutník neměl hlad 3.11.2018

Dnes se  nám s dobrovolniky podařilo vysadit novou alej ovocných stromů. Hrušně, jabloně a švestky lemují polní cestu a budou poskytovat stín, potravu pro včely, volně žijící živočichy a samozřejmě i pro poutníky procházející kolem. Děkujeme za podporu a pomoc. 

Starší »

Toplist