Probuzení kaple sv. Anny u Pelhřimova

Kaple sv. Anny  

Jsem svědomím těch, kteří ztratili víru a úctu k člověku. Jsem varováním těm, kteří by je následovali. Jsem nadějí všem, kteří hledají poznání, sblížení a usmíření. Vejděte.“

 Tento nápis ze zdi kostela Narození sv. Jana Křtitele ve Vysoké u Chebu by mohl být i na zdi kaple sv. Anny u Pelhřimova, protože mají společný osud. Obě stavby patří mezi 1600 kostelů, kaplí a kapliček, které byly úmyslně, či neúmyslně poškozeny v letech 1948-1989 komunistickým režimem. Dalších 2600 těchto staveb bylo v tomto období zničeno. Kaple sv. Anny má však naději na probuzení a záchranu.

Odroku 2007 se o záchranu snažíme.

Více informací na samostatné stránce.

 

Probuzené kapličky

kaplička u Bácovic V polích nedaleko Bácovic u Pelhřimova stojí pod velkým dubem mala kaplička. Ke kapličce jsem se poprvé dostali někdy kolem roku 2000, kdy měla čerstvě opravenou střechu a venkovní fasádu. Zdálo se, že vše je na dobré cestě a vnitřní fasáda a dveře budou opraveny během krátké doby.  Kaplička však zůstala zapomenuta a na opravy již nedošlo....... 

Více v samostané stránce  Probuzené kapličky. 

Naučná stezka Křížek v polích

Krajina Vysočiny má jedno velké bohatství také v množství drobných památek, které jsou po ní rozesety. Říká se, že skoro na každém čtverečním kilometru stojí nebo stával křížek, Boží muka, či kaplička. Právě křížům je věnovaná naučná stezka Křížek v polích, kterou jsme otevřeli v roce 2013 v Mladých Bříštích u Humpolce. Přijměte prosím naše pozvání na procházku po jedné obyčejné polní cestě, u které si prohlédnete repliku smírčího kříže, dřevěný kříž, torza zničených křížů, obnovený kříž a také pět informačních panelů naučné stezky. Kromě úvodního panelu seznamují s dúvody pro stavění křížů, jejich ničením zejména za minulého režimu a s důvody proč je obnovovat. Jeden panel je věnován také smírčím křížům.

Naučná stezka je vedena souběžně s zelenou turistickou značkou z Mladých Bříšť u Humpolce směrem na Kletečnou a je dlouhá cca 1,5 km.

Křížek v polích

 Křížek u Zachotína před obnovou

  Krajina Vysočiny má jedno velké bohatství také v množství drobných památek, které jsou po ní rozesety. Říká se, že cca na každém čtverečním kilometru stojí nebo stával křížek, Boží muka či kaplička. V současné době se u nich moc lidí k modlitbě nezastavuje, ale určitě do krajiny patří a dotvářejí její kulturní a duchovní rozměr.  V minulosti se na Vysočině stavěly na znamení křesťanské víry, či na místech kde někdo zahynul, či se naopak zachránil při nějaké nehodě, a nebo jako poděkování za dobrou úrodu na polích.  Za minulého režimu muselo mnoho těchto pKřížek u Zachotína po obnověamátek ustoupit kolektivizaci zemědělství a i když se po revoluci některé opravili, stále jich spousta na obnovu čeká. 

Sdružení Zelené srdce se drobným památkám věnuje dlouhodobě.  Podařilo se nám obnovit 69 křížů a u  dalších jsme provedli drobnou údržbu. U některých památek totiž stačí vyřezat náletové dřeviny, které je ukrývají, někdy je potřeba obnovit nátěr a někdy musí být doplněn náhradní  kovový kříž, protože původní byl zničen a zůstal jen kamenný podstavec.  Obnovou to však nekončí a o místo je potřeba dál pravidelně pečovat, aby památka znovu nezmizela v zeleni. 

Naším cílem je obnovit každý rok neméně další dva zapomenuté kříže a snad se nám to podaří i v letošním roce. Na nedostatek práci si stěžovat nemůžeme a už dnes máme vytipováno cca dvacet památek, které si obnovu zaslouží, ale vše je o čase a o finančních prostředcích. I přesto uvítáme další informace o památkách, které na záchranu čekají a když se najdou i další lidé ochotní s jejich obnovou pomoci, třeba se nám jich podaří obnovit i víc.

Bez nich by byla krajina  smutná a prázdná.

Smírčí kříže

 Pomníček ukradeným a zničeným smírčím křížům a kamenům

U polní cesty nedaleko Mladých Bříšť u Humpolce stojí neobvyklý pomníček. Členové sdružení Zelené srdce ho postavili na památku ukradeným a zničeným smírčím křížům a kamenům. V krajině Vysočiny je rozeseto několik desítek těchto drobných kamenných památek připomínajících smutné osudy lidí. Stojí napomníček smírčím křížům a kamenům místech, kde došlo k vraždě, nebo někdo zahynul nešťastnou náhodou. Kromě kříže je na nich většinou vytesán ještě letopočet, jméno oběti, nebo smrtící nástroj a představují tedy malé umělecké dílo mistrů kameníků. V tom je právě ten potíž, protože někteří lidé chtějí mít doma něco zvláštního a neštítí se ukrást pomníček smutné události. Pouze v okolí Mladých Bříšť zmizely v posledních 20 letech čtyři tyto památky. Jen ukradený kámen z hráze rybníka Kladiny se podařilo vypátrat na soukromé zahradě a je vrácen na původní místo.

Zvláštní osud má i nový pomníček. Je to volná replika křížového kamene, kterou vytvořil z betonu PhDr. Martin Herzán z Jihlavy a umístil ji 29. srpna 2010 na místě bývalého hřbitova u kostela sv. Ducha ve Smetanových sadech v Jihlavě, jako připomínku křížového kamene, který zde stál do roku 1895. Replika zde vydržela pouze 20 dnů. Nebyla zničena vandaly ani ukradena, ale musela být 17. září 2010 odstraněna z rozhodnutí města..

Kromě kříže je na replice kamene také symbol města Jihlavy a Kraje Vysočina ježek a také podkova. Podkova pro štěstí všem stojícím smírčím křížům a kamenům, aby zůstaly stát na svých místech, kam patří a nadále dotvářely kulturní a historický obraz krajiny.


Menu


int(2)

Krátké zprávy

Na budku 9.12.2023

Nabudku Ze Zeleného srdce děkujeme dárcům a Nadačnímu fondu pro Pelhřimovsko za podporu na nákup budek pro sýkorky. Budky použijeme v okolí Humpolce a Pelhřimova na doplnění chybějících budek po kůrovcové kalamitě.

Kapličky 13.11.2023

Hnevkovice_2 Stále se staráme o kapličky u Hněvkovic a u Bácovic.

Černá studánka 13.11.2023

Cerna

Cerna3Právě pracujeme na obnově Černé studánky na Čeřínku. Střechu poničila hniloba a doplníme lavičku a informační sloupek pro poutníky.

Děkujeme za podporu 25.10.2023

Budkydar23 Ze Zeleného srdce  děkujeme společnosti Auto Racek Humpolec za podporu. Můžeme tak poskytnout bydlení dalším ptačím rodinám. 

« Novější | Starší »

Toplist