Občanské sdružení Zelené srdce z.s.

     Naše srdce mají blízko k přírodě, a proto se naše občanské sdružení jmenuje Zelené srdce.  Hlavní cíle našich programů jsou zaměřeny na ochranu drobných památek, krajiny a přírody,  vztahu člověka k nim, ale také vztahu člověka k člověku.

Vaše pomoc nám pomáhá pomáhat přírodě a památkám, ale je pro nás i důležitou pomocí morální, že to, co děláme má v dnešní době smysl. Děkujeme. Pavel Koubek - předseda sdružení Zelené srdce

                                     2007 - 2017

- už 10 let pomáháme přírodě a památkám

Pozvání na Den pro kapli sv. Anny

"Na malém vršíčku kostelík stojí, obklopen lesy a lány polí. Z vršíčku tam výhled byl ke královskému městu, dnes těžko nacházíš k němu cestu. Dávno již dozněl hlas jeho zvonu, vzpomínky zanechal při všem tom shonu. Kdysi pouť památná k Anně tu byla, léta zapomnění dávno vše skryla. Poutníci z okolí znali sem cestu, na duši bohatší vraceli se k městu. Zákony přírody vítězství zde slaví, jen hrstka nadšenců v cestu se jim staví. Na místo střechy jen stín stromů ho kryje, čeká tak pokorně na příznivější chvíle.“ Básničkou od pana Josefa Bartošky bych vás chtěl pozvat na další Den pro kapli sv. Anny u Pelhřimova, kterým chceme připomenout, že zde kaple stále ještě stojí, upozornit na její stav a poprosit o podporu její záchrany. Letos se uskuteční v neděli 30. července od 14,00 hodin a můžete se těšit na Manžele Radovi a duchovní slovo. Loutková pohádka letos nebude, protože se nám nepodařilo sehnat peníze na honorář.

Studánkou Vysočiny roku 2017 je studánka U rybníka Zimostráz

Je rozhodnuto. Studánkou Vysočiny roku 2017 se po napínavém hlasování posledního dne stává studánka U rybníka Zimostráz se ziskem 561 hlasů. Na druhém místě se umístila studánka Škudlinka se ziskem 536 hlasů a na třetím místě studánka Ve šráfu se ziskam 58 hlasů. Děkujeme všem navrhovatelům a všem hlasujícím.

Anketu u příležitosti Světového dne vody, který připadá na 22. března, vyhlásilo Občanské sdružení Zelené srdce. Hlasovat bylo možné od 22. dubna do 22 května. Chceme tak přispět k propagaci těchto pozapomenutých zdrojů čisté vody a zajímavých míst naší přírody opředených mnoha pověstmi.

Studánka Ve šráfu na Javořici

Navrhl: Radek Vondrák

Ve šráfu

Studánku nemůžete minout, půjdete-li po zelené turistické značce od Velkého Pařezitého rybníka na vrchol Javořice. Přibližně půl kilometru pod vrcholem Vám nabídne místo k odpočinku kamenodřevěná studánka s lavicí a jezírkem, ve kterém rostou vodní rostliny a při troše štěstí zde můžete zpozorovat i nějakého obojživelníka. Studánka se nachází v nadmořské výšce téměř 800 metrů nad mořem a je tak jednou z nejvýše položených pramenů na Vysočině. Foto studánky s jezírkem a lavičkou je aktuální z 19. dubna, kdy byl vrchol hory pěkně pocukrován.

 

Studánka U rybníka Zimostráz u Suché u Jihlavy

Navrhl: Jiří Zimola

Lesní studánka , která se nachází v chatové oblZimostrázasti u rybníka Zimostráz. Z obce Suchá u Jihlavy se vydáme po žluté turistické značce k rybníku Zimostráz, po 2 km narazíme na cestu, která vede z obce Beranovec, zde se dáme vlevo a asi po 250 m dojdeme k posezení u Zimostráze. Zde vpravo dojdeme po 100 m ke studánce, která je nádherně zastřešená, výtok pramene je trubkou ve skruži, dno písčité, koryto od studánky je obklopené kameny. Voda čistá a podle místních chatařů je i pitná, snadná přístupová cesta, dřevěné posezení. V okolí je bujná vegetace, nad výtokem jsou dva barevné hrníčky, je v péči místních chatařů.

Studánka Škudlinka u Pavlova u Ledče nad Sázavou

Navrhl: Jaroslav Kněžíček

Lesní studánka, nachází se u Pavlova u Ledče nad Sázavou, kousek za záchranou stanicí. Ještě nedávno byl v místě studánky jenom pramen zarostlý v kapradí. Pramen se nachází pod kopcem, který se odedávna nazývá Na Škudlině. V okolí jemnoho pramínků, mnoho studánek a také lesních strašidýlek. Studánky nesou různá jména Zázračná, Stříbrná, Lesních skřítků a další.  A jak to bylo se Škudlinkou? V lesích kolem Ledče nad Sázavou se o svoje pramínky starali vždy lesní skřítci. Udržovali pramínky a studánky, aby se pocestní a zvířátka mohli napít. Studánka má zajímavou historii a váže se k ní pověst. Nechte si vyprávět, proč se pramínek stále schovává pod kapradím a podmáčí louku pod kopcem. Teprve až v roce Škudlinka 2014 kolem něj postavili kamennou studánku ochránci přírody z Jihlavy. Vnitřní rozměr studánky je 90x90 cm, vnější rozměr dle stříšky je 140x100x90 cm, dno kamenné, odtok vody obstarává novodurová trubka, hloubka cca 25 cm, v okolí bujná vegetace, v roce 2015 dostala studánka, aby zůstala čistá, i nádhernou stříšku, kterou zhotovil truhlář Karel Hobza, člen KČT Bedřichov Jihlava a ČSOP ZO 59/11 Jihlava. MOPíci – mladí ochránci přírody ji pokřtili jménem Škudlinka. Je v péči MOP ČSOP ZO 59/11 Jihlava, voda dobrá, okolí je upravené. Jak se k ní dostanete? Když projdete záchrannou stanicí, pokračujete směrem k Nezdínské studánce, kolem vily. Za vilou se cesta rozděluje, jedna cesta vede lesem kolem studánky z pravé strany, takže pod vzrostlými smrky ji hledejte vlevo, cca 7 m pod cestou. Po cestě půjdete nad ní, stříška je vidět z daleka a tak ji neminete. Druhá cesta vede mokrou loukou a úvozem kolem studánky z levé strany, a tak je ji potřeba hledat v kapradí na pravé straně, cca 5 m od cesty.

Prosklené zastávky jsou smrtící pro ptáky

Zastavka Většina prosklených autobusových zastávek ve městech i obcích v Kraji Vysočina představuje smrtelné nebezpečí pro volně žijící ptáky. Dá se říct, že čím je zastávka více naleštěná, tím je nebezpečnější. Naleštěné sklo totiž ptáci nevidí a při letu pro ně představuje smrtelnou překážku a velice málo na tom změní nalepené siluety dravých ptáků. Mnohdy se totiž nejedná ani o siluety dravců a především se jich ostatní ptáci nebojí, ale je to pro ně pouze bod, kterému se vyhnou, a k nárazu dojde kousek vedle. To, že se kolem prosklené plochy nepovalují tělíčka mrtvých ptáků neznamená, že na nich nehynou. Poranění práci jsou schopní se od zastávky vzdálit a uhynout v úkrytu. Především domácí kočky, kuny a další predátoři přišli na to, že kolem těchto ploch se často najde bezpracná kořist a místa kontrolují. Úhyny pěvců jsou v těchto týdnech ještě smutnější o to, že neuhyne jen ten konkrétní jedinec, ale i mláďata na hnízdech, protože u pěvců se o ně starají oba rodiče a jeden to nedokáže. Řešení je několik v podobě nejrůznějších samolepek, kterými se sklo hustě polepí. Dnes už existují i UV samolepky, které jsou pro lidské oko takřka neviditelné, ale ptáci je vidí velice dobře. Jedná se o investici několika stokorun na jednu zastávku, která může zachránit mnoho ptačích životů. Problém je tedy řešitelný a vše je pouze o zájmu.

Záchrana drobných památek není v první řadě o penězích

  I v letošním roce bude na Vysočině pokračovat záchrana zapomenutých křížů, Božích muk a dalších drobných památek. Několik z nich se ve volné krajině připravuje obnovit i Občanské sdružení Zelené srdce, které jich za deset let obnovilo tři desítky a nadále o ně pečuje. Často se v poslední době říká, že je i v neziskových organizacích vše o penězích, ale v případě obnovy zapomenutých památek je vše nejdříve o zájmu, o čase a až nakonec o penězích. K tomu, aby se zapomenutá památka dostala do důstojného stavu, je potřeba mnohdy málo. Stačí okolí uklidit, vyřezat náletové dřeviny a posekat trávu. To není o penězích, ale o zájmu o odkaz minulých generací. I drobné opravy, jako jsou nátěry zrezlých částí kovových křížů nejsou v první řadě o penězích, ale o zájmu. Složitější je to u zničených památek. I v tomto případě, se nám v minulých letech podařilo několik zničených křížů v okolí Humpolce opravit s minimálními náklady za pomoci odložených křížů ze hřbitovů.

Na základě takto obnovených památek se nám ozval dárce, který nás podpořil při obnově, kterou sami nedokážeme, jako byla oprava poškozených kamenných Božích muk u Dubí u Humpolce, nebo velkého dřevěného kříže u Komorovic. Někdy však ani peníze nepomohou, když není zájem. V roce 2016 se nám podařilo sehnat od nadace a soukromých dárců peníze na opravu kapličky v Pekle u Pelhřimova. I přesto, že by to pani majitelku nestálo ani korunu, zrušila nám souhlas s opravou, že kapličku nechá obnovit sama na své náklady. Bohužel kaplička je stále ve stejném špatném stavu a už nevěřím tomu, že se opravy dočká. Je zde množství dalších drobných památek, které na obnovu čekají. Nejsme schopni všechny objevit a bohužel informací od lidí, kteří se pohybují v přírodě, ale i obcí a farností se k nám dostává naprosté minimum. I zde to není o penězích, ale o zájmu a ochotě, protože když nemáme informace, nemůžeme pomoct.

Zelené srdce usiluje i o obnovu jedné velké památky, kterou je kaple sv. Anny u Pelhřimova. U takto velké stavby už to skutečně je o penězích, ale v případě, že se najde dostatek lidí, kteří budou mít zájem o záchranu této kaple, podaří se získat i ty peníze a kapli obnovit tak, jako se to podařilo u mnohem větších kostelů v horším stavu na jiných místech v republice.

Podpořte sbírku na záchranu kaple sv. Anny

  Myslíte, že má smysl zachraňovat krásná místa? Kaple sv. Anny u Pelhřimova patří k jedním z nich.  Občanské sdružení Zelené srdce se snaží prostřednictvím veřejné sbírky sehnat peníze na její záchranu a proměnit zapomenuté místo znovu v krásné. Veřejnou sbírku můžete podpořit zasláním jakékoliv částky na účet 2700608913/2010.  Ke dni 1. listopadu je na účtě 40 000,- Kč. Děkujeme za vaši podporu.

Podpořit záchranu kaple můžete i zakoupením benefiční cihličky z chráněné dílny Fokus Vysočina. Celá částka 100,- Kč jde na veřejnou sbírku. Cihličku si můžete objednat na e-mailu: zelenesrdce@atlas.cz

Hledáme zapomenuté drobné památky a oceňujeme ty, kteří je obnovují

 Hledáme zapomenuté drobné památky

Hledáme zapomenuté kříže, Boží muka, kapličky a další drobné památky na okrese Pelhřimov. Víme o mnohých, ale ne o všech.

Možná i díky informaci od vás se nám je podaří zachránit. Děkujeme. Psát můžete na zelenesrdce@atlas.cz  

Křížek v polích děkuje

Máte ve svém okolí někoho, kdo se zasloužil o záchranu kříže (nebo jiné drobmé památky) a stará se o údržbu? Určitě si zaslouží poděkování. Cena "Křížek v polích děkuje" určitě udělá radost. Napište nám na zelenesrdce@atlas.cz , kdo by si ji zasloužil.

Právě pracujeme na.....

to je omyl, nejsme v peřinách

.....na přípravě akcí a projektů v roce 2017 

.....na úpravách tohoto webu

....na mapování studánek a památek 

....na kontrolách ptačích budek

Děkujeme za podporu v roce 2017:

   

.. zde může být i vaše logo.

Obnovu drobných památek v roce 2017 podpořil pan Jan Dokulil.  Děkujeme.

Podpořte s náma.....


Menu


Krátké zprávy

Křemešnické pověsti 18.7.2017

Vydejte se na podvečerní procházku po poutním místě Křemešník u Pelhřimova s vyprávěním místních pověsti. Začínáme ve čtvrtek 27. července v 18:30 hodin u poutního kostela.

Akce se koná v rámci Festivalu řemesel a vyznání.

Prosím, nesahat 13.6.2017

Srnce V těchto dnech, se můžete v trávě setkat s malým srnčátkem, které na první pohled vypadá opuštěně. To nejlepší, co pro něj můžete udělat je, že místo okamžitě opustíte. Máma srnka je určitě nedaleko. V žádném případě se srnčete nedotýkejte.

Pouť v Zahrádce 7.6.2017

Na sobotu 17.6. připravuje Spolek Přátelé Zahrádky ve spolupráci s Národním památkovým ústavem tradiční Zahrádeckou pouť. Od 14 hodin bude v kostele sv. Víta ve zrušeném městečku Zahrádka u Ledče nad Sázavou sloužena mše svatá. V 15 hodin vystoupí dechová hudba Malá Lesanka, od 16 hodin se zájemci mohou zúčastnit komentované prohlídky. V kostele bude možno shlédnout plastiku Olbrama Zoubka "Socha pro Josefa Toufara", příležitostnou výstavku i první část nové stále expozice věnované Zahrádce, zdejšímu kostelu a působení P. Josefa Toufara v Zahrádce.

Tady je obsazeno! 31.5.2017

Z mnoha našich budek pro pěvce se v těchto dnech nese štěbetání ptačí drobotiny sýkorek, brhlíku a dalších drobných pěvců.

Starší »

Toplist