Občanské sdružení Zelené srdce z.s.

     Naše srdce mají blízko k přírodě, a proto se naše občanské sdružení jmenuje Zelené srdce.  Hlavní cíle našich programů jsou zaměřeny na ochranu drobných památek, krajiny a přírody,  vztahu člověka k nim, ale také vztahu člověka k člověku.

Zaujalo Vás to, co děláme?  Prosíme  Vás o pomoc a podporu.  Díky Vám můžeme dál pomáhat. 

Vaše pomoc nám pomáhá pomáhat přírodě a památkám, ale je pro nás i důležitou pomocí morální, že to, co děláme má v dnešní době smysl. Děkujeme. Pavel Koubek - předseda sdružení Zelené srdce.                              

pozvání na výstavu Ještě jsem to nevzdal

Moje jméno je Pavel Koubek jsem. Kdo vlastně? Možná bych mohl říct, že jsem rozumný a moudrý tak, jak sebe my lidé označujeme. Možná bych mohl říct, že jsem normální. No, ale proč mi potom někteří lidé říkají: „Ty nejsi normální!“ Možná bych mohl říct, že jsem chlap. Ale kdo je to dnes chlap? Už vím! Jsem člověk. Jsem člověk, který se mnoho let věnuje ochraně přírody a památek nejen v okolí Humpolce a ještě to nevzdal. Z mnoha hodin v přírodě, z mnoha setkání s jejími obyvateli, vzniklo mnoho fotografií, ze kterých jsem několik vybral a chtěl bych vás pozvat na výstavu, která dokumentuje záchranu sov, žab, labutí a dalších živých tvorů, ale také zapomenutých studánek, křížů a kapliček. Dozvíte se třeba jaký je manželský život puštíků, nebo co se stane, když si labuť splete rušnou ulici s řekou a jak je těžké opravovat kapličku v Pekle. Výstava se uskuteční v Muzeu Antonína Sovy v Pacově od 16. května 2018, kdy se v 17,00 hodin uskuteční zahájení s komentovanou prohlídkou.

Studánkou Vysočiny roku 2018 je Lesní studánka

U příležitosti Světového dne vody, který připadá na 22. března, vyhlásilo Občanské sdružení Zelené srdce podvanácté anketu Studánka Vysočiny roku 2018. Chceme tak přispět k propagaci těchto pozapomenutých zdrojů čisté vody a zajímavých míst naší přírody opředených mnoha pověstmi. Navrhnout nejkrásnější, nejmilejší, nejlepší, nejvydatnější, nejoblíbenější…. studánku mohl každý.  Od 22. dubna do 22. května bylo na tomto webu v hlasování možné rozhodnout, která studánka ze dvou navržených letošní titul získá. Studánkou Vysočiny roku 2018  se ziskem 1800 hlasů stává Lesní studánka. Na druhém místě se umístila studánka U Loužku se ziskem 1229 hlasů. Gratulujeme.  Navrhovatele vítězné studánky odměníme knihou o studánkách na Vysočině a vítězná studánka bude označena informační tabulkou.

Studánka U Loužku u Dyjice 

Navrhl: Jiří a Dana Brychtovi

Naše studánka nese název „ U Loužku“ . Nachází se nedaleko obce Dyjice. Projdeme obcí směrem na Dyjičku a hned na prvním rozcestí se dáme prostřední cestou. Už z dálky nás bude vyhlížet vzrostlý topol , který roste na hrázi stejnojmenného rybníčku.

U Loužku

 Studánka se nachází na pozemku obce Dyjice. U studánky stojí zděná kaplička. Označení „ U Loužku“ znamená, že kaplička a studánka byla postavena na mokrém terénu. Staré letopisy takové místo nazývají „ ad lacum“ česky „ na louži“. Zděná kaplička se zamřížovaným výklenkem byla postavena roku 1856. Vznik podobných kapliček a křížů,  který stojí hned vedle kapličky, je většinou spojován s nějakou událostí, která se podává od úst k ústům příštím generacím. O původu této studánky a kapličky vypravuje jedna pověst : Toho roku, kdy v tomto kraji pobývalo vojsko , všechny vodní zdroje vyschly následkem úchvatných veder. Žíznila příroda, lidé i němá tvář. Proto velitel zde ležícího vojska dal pátrat po vodě kolem v kraji. Byl to kůň vojáka, který při hledání zabořil kopyto do bahnité země a vytryskla voda. Radost nebrala konce. Taková událost byla považována přímo za zázrak. Než vojsko opustilo toto místo, upravilo nad pramenem studánku a přikryli ji kamenem s letopočtem. Škoda, že tento kámen se ztratil, ale neztratila se v lidu vzpomínka na tuto událost. Další pověst vypravuje, že když baronka z nedalekého Dačického zámku, se dozvěděla o zázračné studánce „ U Loužku“, poslala pro vodu služebnou. Sama baronka už delší dobu trpěla očním neduhem. Po častém užívání této vody se její oči uzdravily. Z vděčnosti dala nad studánkou zbudovat kapličku a přední sedátka pro poutníky. Každá pověst nebo legenda má své historické jádro. A proto i my a naše děti, když přijdou ke studánce, si svoje oči opláchnou.

O studánku pečuje obec Dyjice a to především manželé Jana a Josef Tušerovi z Dyjice, kterým patří velké poděkování.Velkou zásluhu o úpravu kapličky a studánky z totalitních let měla paní Marie Dolníková z Dyjice. Každou středu už po mnoho let zde manželé Tušerovi provádějí pravidelné měření teploty a průtoku vody. Výsledky se posílají na Český hydrologický ústav do Brna. Studánka je pod jejich správou. Z měření za několik let zpátky lze vypozorovat, jak vody ve studánce důsledkem sucha a nadprůměrných teplot ubývá . To, že studánka nepřestala nikdy téci už bohužel neplatí.

Skoro každá vycházka a nejen obyvatel obce, vede k naší studánce, kterou máme všichni moc rádi. Zde je možné posedět u kapličky. Opéct buřty na ohništi a k večeru pozorovat nádherný západ slunce za Javořický kopec. V horkých dnech se můžeme ponořit do rybníčku, který studánka napájí. Naše studánka „ U Loužku „ si titul Studánka Vysočiny roku 2018 rozhodně zaslouží.

Lesní studánka u Antonínova Dolu

Navrhl: Jaroslav Kněžíček 

Ke studánce se dostaneme, když se vydáme z konečné zastávky MHD č. 12 v Antonínově Dole, projdeme zahrádkářskou kolonií a podél Pstružného potoka jdeme stále po vyznačené cestě, asi 1 km za touLesní studánkato zahrádkářskou osadou objevíme na levé straně ve stráni zastřešenou studánku, skruž je zakrytá dřevěným poklopem, udržovaná, v okolí bujná vegetace.

V roce 2015 došlo vlivem lesní kalamity ke zničení celého zastřešení. Koncem roku 2016 dostala studánka novou stříšku, kterou zhotovil truhlář Karel Hobza, člen ČSOP ZO 59/11 Jihlava, pobočný spolek a KČT, odbor Bedřichov Jihlava, který obklopil skruž kameny, výtok pramene udělal trubkou, okolí upravil, dodal hrníček, voda čistá, kvalita vody není zatím známa. Studánka je hojně navštěvována.

Konaly se zde různé akce např. v květnu 2010 se zde konalo „Otevírání studánek“ a v dubnu 2014 celostátní akce Mladých ochránců přírody „Hledání jara“, kde studánka byla odemčena symbolicky zlatým klíčem.  Proč navrhuji? Studánka je dobře přístupná pro širokou veřejnost, krásně zastřešená, okolí upravené, voda čistá.

Podpořte sbírku na záchranu kaple sv. Anny

  Myslíte, že má smysl zachraňovat krásná místa? Kaple sv. Anny u Pelhřimova patří k jedním z nich.  Občanské sdružení Zelené srdce se snaží prostřednictvím veřejné sbírky sehnat peníze na její záchranu a proměnit zapomenuté místo znovu v krásné. Veřejnou sbírku můžete podpořit zasláním jakékoliv částky na účet 2700608913/2010.  Ke dni 26. dubnu 2018  je na účtě 56215,- Kč. Děkujeme za vaši podporu.

Podpořit záchranu kaple můžete i zakoupením benefiční cihličky z chráněné dílny Fokus Vysočina. Celá částka 100,- Kč jde na veřejnou sbírku. Cihličku si můžete objednat na e-mailu: zelenesrdce@atlas.cz

Veřejnou sbirku můžete také podpořit v soutěži veřejných sbírek na www.mamevybrano.cz  Mezi sbírky, které získají nejvíce hlasů bude rozděleno 100 000,- Kč. Naše sbírka se umístila cca na 30 místě. Děkujeme všem za podporu.   

Přírodní rozmanitosti Vysočiny

V letošním roce byl ukončen projekt Přírodní rozmanitost Vysočiny, jehož cílem bylo doplnit mezery ve znalostech výskytu a rozšíření druhů v Kraji Vysočina. Pozornost byla soustředěna zejména na vzácné, ohrožené a chráněné druhy, jelikož jednou z příčin úbytku biologické rozmanitosti je nedostatek údajů o jejich výskytu, což může vést k nekvalifikovaným rozhodnutím při strategickém plánování, územním plánování i při činnostech orgánů ochrany přírody. Projekt byl zaměřen na 18 vybraných taxonomických skupin (ptáci, obojživelníci, motýli, brouci, mravenci, vážky, sekáči, pavouci, pancířníci, chvostoskoci, žížalovití, stejnonožci, mnohonožky, stonožky, měkkýši, houby, mechorosty a cévnaté rostliny).

Výsledky jsou zveřejňovány na webu www.prirodavysociny.cz

Hledáme zapomenuté drobné památky a oceňujeme ty, kteří je obnovují

 Hledáme zapomenuté drobné památky

Hledáme zapomenuté kříže, Boží muka, kapličky a další drobné památky na okrese Pelhřimov. Víme o mnohých, ale ne o všech.

Možná i díky informaci od vás se nám je podaří zachránit. Děkujeme. Psát můžete na zelenesrdce@atlas.cz  

Křížek v polích děkuje

Máte ve svém okolí někoho, kdo se zasloužil o záchranu kříže (nebo jiné drobmé památky) a stará se o údržbu? Určitě si zaslouží poděkování. Cena "Křížek v polích děkuje" určitě udělá radost. Napište nám na zelenesrdce@atlas.cz , kdo by si ji zasloužil.

Právě pracujeme na.....

to je omyl, nejsme v peřinách

.....na přípravě akcí a projektů v roce 2018 

.....na úpravách tohoto webu

....na mapování a obnově památek 

....na kontrolách ptačích budek

Děkujeme za podporu v roce 2018:

   

.. zde může být i vaše jméno, nebo  logo.

Obnovu drobných památek v roce 2018 podpořil pan Jan Dokulil, firma Rekosped a Město Horní Cerekev.  Děkujeme.

Podpořte s náma.....


Menu


Krátké zprávy

Znovu opraveno 14.6.2018

Znovu jsme opravili dva kříže, keré letos poškodil zloděj.

výstava Křížek v polích 23.5.2018

Naší výstavu Křížek v polích si můžete prohlédnout v pátek 25. května v kostele sv. Vojtěcha v Havlíčkově Brodě v rámci Noci kostelů.

Stěhování mravenišť 26.4.2018

Mravenciledec Nedaleko Ledče nad Sázavou se v lesním úseku přestavuje silnice. V cestě nové části stojí tři mraveniště lesních mravenců. V těchto dnech na základě výjimky provádíme jejich stěhování na nové místo. Pravděpodobnost úspěchu je 50%, tak držte mravencům palce, aby jim bylo na novém místě dobře. 

Další kříž 18.4.2018

Vysokalhota1

Vysokalhota2

I v letošním roce pokračujeme v obnově zapomenutých drobných památek. Jestli se vše podaří, tak bychom jich chtěli probudit k životu deset. První z nich je kříž nedaleko Vysoké Lhoty.

Starší »

Toplist