Občanské sdružení Zelené srdce z.s.

     Naše srdce mají blízko k přírodě, a proto se naše občanské sdružení jmenuje Zelené srdce.  Hlavní cíle našich programů jsou zaměřeny na ochranu drobných památek, krajiny a přírody,  vztahu člověka k nim, ale také vztahu člověka k člověku.

Vaše pomoc nám pomáhá pomáhat přírodě a památkám, ale je pro nás i důležitou pomocí morální, že to, co děláme má v dnešní době smysl. Děkujeme. Pavel Koubek - předseda sdružení Zelené srdce

Podpořte sbírku na záchranu kaple sv. Anny

  Myslíte, že má smysl zachraňovat krásná místa? Kaple sv. Anny u Pelhřimova patří k jedním z nich.  Občanské sdružení Zelené srdce se snaží prostřednictvím veřejné sbírky sehnat peníze na její záchranu a proměnit zapomenuté místo znovu v krásné. Veřejnou sbírku můžete podpořit zasláním jakékoliv částky na účet 2700608913/2010.  Ke dni 18. května je na účtě 37 000,- Kč. Děkujeme za vaši podporu.

Podpořit záchranu kaple můžete i zakoupením benefiční cihličky z chráněné dílny Fokus Vysočina. Celá částka 100,- Kč jde na veřejnou sbírku. Cihličku si můžete objednat na e-mailu: zelenesrdce@atlas.cz

Veřejnou sbírku můžete podpořit také v hlasování veřejných sbírek na www.mamevybrano.cz

Studánkou Vysočiny roku 2016 je Anička

Hlasování skončilo. Studánkou Vysočiny roku 2016 je studánka Anička se ziskem 207 hlasů.  Vzhledem k rozdílům jednoho hlasu jsme se rozhodli dalším třem studánkám udělit druhá místa.  Děkujeme za vaše hlasy.

Zahrádkářská studánka v Jihlavě

Navrhovatel: Ing. Jaroslav Kněžíček

ZahradkarskaLesní studánka, nacházející se za zahrádkářskou osadou v Jihlavě – Antonínově Dole, v lese, u lesní cesty asi 500 m od osady v sousedství Pstružného potoka. Studánku si vybudovali zahrádkáři z blízké osady, pramen je ukryt doslova v betonovém bunkru a je vyveden trubkou. Voda průzračná, čirá, slouží hlavně pro potřeby zahrádkářů. V okolí prováděny vrty pro zjištění vodních zdrojů pro vodovod. Kvalita není známa. Studánka je na lesním pozemku a je v péči místních zahrádkářů.

 

Studánka U Dolního Bláhovska u Větrného Jeníkova

Navrhovatel: Ing. Jaroslav Kněžíček

Nachází se za obcí Větrný Jeníkov, katastrální území Zbinohy. Z náměstí jdeme po zelené turistické značce směr Velešov, projdeme kolem zámeckého parku a hřbitova, naBlahovsko konci obce odbočíme vpravo na silnici vedoucí do obce Zbinohy, asi po 500 m je na levé straně na okraji lesa vidět studánka. Sejdeme po schodech ve stráni a vyšlapanou pěšinou na louce se dostaneme k ní. Je celá z kamene a má tvar mohyly. Výtok pramene je nerezovou trubkou, v okolí je bujná vegetace, u studánky nás vítají tři hrnečky, nad kterými je v rámečku povídání o studánce. Kolem studánky jsou schody a z kamene udělané posezení, nedaleko studánky je jezírko. Vodu má chuťově vynikající, křišťálově čistou, výborně osvěžující a léčivá. Celá je koncipována jako zcela uzavřená a bez údržby. Koryto od studánky je rovněž celé kamenné. Studánka se nachází na soukromém pozemku, má bohatou historii. V letech 2013 až 2015 na přání pana Josefa Vondráka z Onšovic (okres Pelhřimov) a na jeho památku, proběhla obnova a rekonstrukce celé studánky, na které se podíleli kamarádi a přátelé Miroslava Vašíčka z Větrného Jeníkova. Studánka má zcela jiný vzhled, jádro studánky tvoří tři skruže o  1 m, vývod pramene je nerezovou trubkou, skruže obklopeny kameny ve tvaru mohyly, byla vybudována přístupová cesta, kamenné schůdky a posezení, na studánce byly umístěny 3 hrníčky a povídání o studánce, odtokové koryto je z kamene, nedaleko studánky bylo vybudované jezírko, okolí upravené a bujná vegetace. Všem, kteří se podíleli na obnově a rekonstrukci studánky, patří veliké poděkování, neboť studánka, která sloužila lidem po mnoha let, bude i nadále sloužit dalším generacím.

Mirošovská studánka u Řídelova

Navrhovatel: Ing. Radek Vondrák 

V anketě Studánka Vysočiny 2016 jsem se letos rozhodl nominovat Mirošovskou studánku (v národním registru pramenů a studánek evidována pod číslem 1949) Studánka se nachází nedaleko Malého pařezitého rybníka u obce Řídelov. Od rozcestníku modré turistické značky se stačí vydat přes parkoviště na sever po zpevněné neznačené cestě a po cca 350 metrech jí nemMirosovskaůžete minout. Ke studánce se váže pověst  O Mirošovské studánce. Kdysy bývaly lesy telčského panství plné zvěře. Hrabě musel zaměstnávat mnoho hajných, aby se starali nejen o les a dřevo, ale hlavně aby hlídali zvěř před nepovolanými lovci - pytláky. Leckterý venkovan se obohacoval tím, že tajně lovil v panských lesích srnčí zvěř nebo zajíce, a pak jejich maso prodával okolním řezníkům a hospodským. Někdy aby se jejich činnost tak snadno neprozradila, odváželi maso až do Jihlavy. Zvěře bylo dost, ale pytláků taky. Tak se občas stávalo, že některý hajný přišel o život, když se dostal do blízkosti lovícího pytláka, jindy naopak svou odvahu zaplatil životem pytlák. Na Řídelovsku se jednou stalo, že zdejší hajný při obchůzce svého revíru zastihl pytláka, který kladl oka a pušku měl přichystanou ke střelbě na přicházející zvěř. Mezi hajným a pytlákem došlo k přestřelce, hajný vyvázl bez zranění, ale pytlák byl zle postřelen. Přesto se mu podařilo z místa ještě uprchnout a schovat se ve křoví. Celou noc se plazil, a teprve k ránu se dostal ke studánce. Ztratil však mnoho krve a sil. Napil se sice trochu vody, ale život už nezachránil. K večeru zemřel. Mezitím hlásil hajný na zámku, co se stalo. Nevěděl však, že pytlák je těžce zraněn. Teprve při obchůzce dalšího dne našel u studánky mrtvé tělo pytlákovo. V okolí však nikdo toho muže neznal, pátrali proto po jeho totožnosti a zjistili, že pocházel až z Mirošova u Jihlavy. Od té doby se studánce říká Mirošovská.

Studánka Anička u Mrákotína

Navrhovatel: Milan Gregor

Anicka_2Reaguji na vaší výzvu a rád bych navrhl studánku Aničku do ankety Studánka Vysočiny. Studánka se nachází v  KU Mrákotín na modré turistické trase mezi rybníky, Horní a Dolní Mrzatec. Její přesnou pozici naleznete také na: www. mapy.cz. Před 5 lety byla zrekonstruována a je hojně navštěvována jak turisty, tak rekreanty z blízkých chat a skautských táborů. Studánka je perlička na turistické stezce, která jako modrá nit protíná nádherný kraj pod Javořicí. I za velkého sucha, má dostatek kvalitní pitné vody. Tak dobřeslouží všem lidem a také zvířátkům. Věřím, že studánka má všech 5 nej a  titul by si jistě zasloužila.

výstava Bydlení pro přírodu

budky pro sýkorky

Výstava Bydlení pro přírodu vám ukáže, jak by měla vypadat správná budka nejen pro sýkorky. Nejrůznějších domečků k bydlení pro živočichy je na výstavě víc jak 30 druhů. Najdete zde ptačí budky pro sýkorky, rehky, brhlíky, poštolky, nejrůznější druhy sov, ale také budky pro netopýry a veverky, hmyzí hotel a úlek pro čmeláky. Výstava si můžete prohlédnout na hradě Orlíku nad Humpolcem v otvíracích hodinách hradu od května do konce září.

Uskuteční se ve spolupráci s obchodem Zelená domácnost, výrobci kvalitních ptačích budek firmou Dřevo Styl a Truhlářstvím Woitha a lesní správou Lesů ČR v Ledči nad Sázavou a Semenářským závodem

Andělé v Pekle vyhrají

kaplička v Pekle  Zapomenutá kaplička v Pekle u Pelhřimova se dočká v letošním roce obnovy. Našemu sdružení Zelené srdce se podařilo uspět ve Fondu kulturního dědictví u Nadace VIA s projektem Andělé v pekle vyhrají a získat na její obnovu částku 40000,- Kč. Obnovovat kapličku v pekle zní zvláštně, ale v tomto případě se jedná o hospodářský dvůr Peklo nedaleko Pelhřimova, kde podle pověsti kaplička stojí na místě, kde několik mnichů přemohlo a zahnalo pekelné démony a dobro tak vyhrálo. Kaplička je bohužel odrazem stavu hospodářské dvora v sopohled do kapličkyusedství, ale stojí na pozemku jiného majitele, se kterým se nám podařilo domluvit na její záchraně. Kromě kaple sv. Anny je totiž tato kaplička v okolí Pelhřimova poslední, která na opravu čeká. Celková oprava bude spočívat v novém zastřešení, vnějších i vnitřních omítkách a nových dveřích. Každý, kdo umí malovat, může přispět do výzdoby interiéru. Protože je to kaplička v Pekle, tak ji chceme nově zasvětit svatým andělům strážným, aby znovu dobro vyhrálo. Sdružení proto vyhlašuje soutěž Namaluj anděla pro kapličku a do konce května může kdokoliv poslat obrázek anděla, ze kterých budou v září na výstavě v knihovně v Pelhřimově vybrány tři nejkrásnější obrázky, které budou zdobit vnitřek kapličky. Slavnostní vysvěcení opravené kapličky se uskuteční 9. října.

Namalujte svého anděla strážného tak, jak si ho představujete a zapojte se do soutěže o tři nejkrásnější obrázky, které budou použity na výzdobu nově opravované kapličky sv. andělů strážných v Pekle. Obrázky ve formátu A4 můžete posílat do 31. května na adresu Občanské sdružení Zelené srdce, Mladé Bříště č.2., 396 01 Humpolec. Nezapomeňte na zadní stranu napsat jméno a kontakt. Výstava všech obrázků se uskuteční v Městské knihovně v Pelhřimově od 5. do 23. září 2016, kde návštěvníci vyberou tři nejkrásnější obrázky, které budou umístěny do kapličky.

Hledáme zapomenuté drobné památky a oceňujeme ty, kteří je obnovují

 Hledáme zapomenuté drobné památky

Hledáme zapomenuté kříže, Boží muka, kapličky a další drobné památky na okrese Pelhřimov. Víme o mnohých, ale ne o všech.

Možná i díky informaci od vás se nám je podaří zachránit. Děkujeme. Psát můžete na zelenesrdce@atlas.cz  

Křížek v polích děkuje

Máte ve svém okolí někoho, kdo se zasloužil o záchranu kříže (nebo jiné drobmé památky) a stará se o údržbu? Určitě si zaslouží poděkování. Cena "Křížek v polích děkuje" určitě udělá radost. Napište nám na zelenesrdce@atlas.cz , kdo by si ji zasloužil.

Právě pracujeme na.....

to je omyl, nejsme v peřinách

.....na přípravě akcí a projektů v roce 2016 

.....na úpravách tohoto webu

....na mapování studánek a památek 

....na kontrolách ptačích budek

Děkujeme za podporu v roce 2016:

  Pp-logo 

.. zde může být i vaše logo.

Obnovu drobných památek v roce 2016 podpořil pan Jan Dokulil. Děkujeme.

Podpořte s náma.....


Menu


Krátké zprávy

Kříž u kaple sv. Anny 18.5.2016

Usvanny_2I v letošním roce chceme pokračovat v obnově drobných památek.  U kaple sv. Anny u Pelhřimova (kterou se dlouhodobě snažime zachránit) jsme postavili nový kříž.

Netopýří budky 18.5.2016

netopýří budka V okolí Humpolce v letošním roce vyvěsíme 10 speciálních budek pro netopýry. Oproti ptačím budkám nemají vletový otvor z přední strany, ale spodní. Netopýři doplácejí na zateplování domů, kde už následně nemohou být v různých škvírách a kácení starých doupných stromů. 

Zlatá jeřabina 2015 12.5.2016

V krajské anketě Zlatá jeřabina jsme za záchranu drobných památek v krajině získali v kategorii Péče o kulturní dědictví 21 místo ze 30 nominovaných. Děkujeme všem, kteří nás v hlasování podpořili.  

výstava Křížek v polích 2.5.2016

Až do konce října si můžete na hradě Orlíku nad Humpolcem prohlédnout naší výstavu Křížek v polích o osudech drobných památek v krajině. Výstava bude přístupná vždy v otevíracích hodinách hradu.

Starší »

Libí se tento web ?

  Ano 1864
  Ne 956
  Je nudný 1113

Toplist